Asbestonderzoek volgens de NEN 5707

ASBESTONDERZOEK VOLGENS DE NEN 5707 / 5897

Asbestonderzoek in de bodem of in puin dient te worden uitgevoerd volgens de normen NEN 5707 of 5897. Bij alle wettelijke aanleidingen voor asbestonderzoeken dient deze norm in acht genomen te worden. De verschillen tussen beide normen betreft de hoeveelheid puin die aanwezig is (50%).  Voorafgaand aan het daadwerkelijk asbestonderzoek wordt door ons gekeken naar het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie. In het veld wordt door onze specialisten de hoeveelheid en type puin vastgesteld en wordt bepaald welke norm van toepassing is. Bij overschrijding van de norm voor asbest (100 mg/kgds) is een sanering noodzakelijk. Ook asbestinventarisaties in gebouwen conform de SC-540 type A en B  kunnen wij verzorgen. Onze rol hierin is om de risico’s van besmetting naar de bodem in kaart te brengen.