Bij calamiteiten en incidenten kunt u altijd een beroep doen op de 24-uurs calamiteitendienst van Hopman en Peters. Wij zijn gespecialiseerd in activiteiten die te maken hebben met incidenten zoals ongevallen, saneringen, kabelbreuk of andere (milieu)-calamiteiten.

Waarom kiezen voor Hopman en Peters?

  • Wij reageren snel en adequaat
  • Ruime ervaring
  • 24-uur per dag 7 dagen per week bereikbaar

Saneringen (vrachtwagen en auto-ongelukken)

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar als dat ongeluk toch gebeurd is, kunnen wij u snel en adequaat helpen. Onze adviseurs hebben een lange staat van dienst wat betreft calamiteiten.

Hopman en Peters heeft diverse klussen met succes geklaard, zoals het saneren van:

  • ongevallen met (vracht)auto’s;
  • drugsafval zoals XTC;
  • lekkage van motorolie uit auto’s;
  • heimachines.

Milieu

Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat een verontreiniging ontstaat in de bodem of het oppervlaktewater. Om de risico’s voor mens, dier en omgeving te beperken, is het zaak deze verontreiniging met spoed te verwijderen. We spreken dan over een milieucalamiteit. Ook onvoorziene voorvallen

Begeleiding Hopman en Peters

Een bodemcalamiteit verloopt volgens een bepaald stappenplan. Hopman en Peters staat u graag bij in dit soms ingewikkelde proces.

Wij zijn hierbij het aanspreekpunt voor zowel de aannemerszijde als voor bevoegd gezag (BRL SIKB 7000 en 6000). Wij kunnen zowel het administratieve deel als het uitvoerende deel geheel voor u verzorgen.

Kabel / leidingbreuk

Bij een kabel of leidingbreuk is het van groot belang snel actie te ondernemen. Bij machinale ontgravingen kan het altijd gebeuren dat er een kabel of leiding wordt geraakt. In zo’n geval is het van groot belang om snel te handelen. Hopman en Peters kan in dit soort situaties moeiteloos schakelen en heeft geavanceerde apparatuur om een dergelijke breuk snel te herstellen, dit om verdere (claim)schade te beperken.

Beschermde soorten

Ook bij het onverwachts aantreffen van beschermde soorten kan Hopman en Peters snel voor u beoordelen welke acties noodzakelijk zijn om niet in botsing te komen met de Wet Natuurbescherming.