AP04 keuringen grond of baggerspecie (partijkeuringen)

Hopman en Peters is gespecialiseerd in het keuren van grond of niet vormgegeven bouwstoffen.

Waarom kiezen voor Hopman en Peters als partner voor AP04 keuringen grond / bouwstoffen?

  • Korte doorlooptijd
  • Ruime ervaring met nauwkeurige hoeveelheidsbepaling
  • Denkt graag mee

Het overschot aan grond / baggerspecie dat u niet op de locatie kunt hergebruiken, dient te worden afgevoerd. Hiervoor is een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) noodzakelijk. Meestal kan de grond dan elders worden toegepast, bijvoorbeeld in een geluidswal. Werk met werk maken. De grond kan zowel in depot als insitu aanwezig zijn.

Inmiddels hebben wij een zeer ruime ervaring met:

  • Het keuren grond afkomstig van bouwputten
  • Het keuren van baggerspecie in watergangen
  • Het keuren van grond afkomstig van reconstructie van wegen/leidingen

AP04 keuringen niet vormgegeven bouwstoffen

Bij reconstructiewerkzaamheden kunnen niet vormgegeven bouwstoffen vrijkomen, zoals repac (gebroken puin) of asfalt (granulaat). Ook deze moeten voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.

De bouwstof kan zowel in depot als insitu aanwezig zijn. De bemonstering wordt meestal met behulp van een kraan uitgevoerd. Tevens kan Hopman en Peters spoedklussen verzorgen.