Juridische expertise is uitermate wenselijk

Veiligheid

Hopman en Peters is gespecialiseerd in de combinatie verontreinigde grond, gezondheid en veiligheid.

Waarom kiezen voor Hopman en Peters als partner voor veiligheid conform de CROW 400?

  • Wij reageren snel en adequaat
  • Ruime ervaring
  • Kennis van zaken

 

Kabels en leidingen als ondergrondse infra

Gezondheid is een groot goed en werken in volledig schone grond is zeldzaam. Bij het werken in verontreinigde grond kunnen medewerkers van ondergrondse infra worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Om de risico’s voor medewerkers te minimaliseren zijn maatregelen noodzakelijk.

De CROW publicatie 400 Werken in en met verontreinigde bodem wordt gehanteerd wat betreft de eisen die worden gesteld bij het werken in verontreinigde grond.

Bij sterke verontreinigingen is goedkeuring van een veiligheidskundige noodzakelijk en dient het door hen te worden opgestart. Tevens wordt de grond ingedeeld in veiligheidsklassen oranje, rood of zwart (wel/niet vluchtig). Hopman en Peters adviseert bij dit proces zowel de aannemerszijde als het bevoegd gezag (arbeidsinspectie).

Inmiddels hebben wij diverse klussen met succes geklaard, zoals:

  • KVGM / V&G plannen opstellen voor gasleidingen, rioleringssleuven, elektriciteitskabels etc.
  • Leveren van DLP-ers
  • Adviseren van complexe verontreinigingen zoals asbest, cyanide, waterstofsulfide (H2S).

 

Bodemsaneringen en Veiligheid

Bij bodemsanering dient er altijd gewerkt te worden met veiligheidsvoorschriften, omdat de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) van toepassing is. Om de risico’s voor medewerkers en omwonende, te minimaliseren zijn vrijwel altijd maatregelen noodzakelijk. Een bodemsanering verloopt volgens bepaalde stappen, waaronder het opstellen van een V&G plan en de communicatie met omwonenden en het bevoegd gezag. Om het proces soepel te laten verlopen, staat Hopman en Peters u graag bij.

Voorafgaande aan een sanering wordt door een veiligheidskundige (MVK-er of HVK-er) ingegaan op de specifieke risico’s die kunnen gaan spelen.

 

V&G plan (Veiligheid- en Gezondheidsplan)

In een V&G plan wordt specifiek in gegaan op de bedrijfshulpverlening, ongevallen, alarmering, arbeidshygiëne, toegangsregeling, verkeersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Meestal dient ook de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te worden ingelicht. Al onze veldwerkers zijn gekeurd om te werken met verontreinigde grond en zijn VCA-gecertificeerd.

Wet Natuurbescherming

Ook bij (her)ontwikkelingslocaties kan sprake zijn van de aanwezigheid van beschermde soorten. Hopman en Peters kan snel inzichtelijk maken of er conflicten met de Wet Natuurbescherming in de geplande werkzaamheden gaan voorkomen, en geeft advies over welke maatregelen eventueel nodig zijn om het project toch voort te kunnen zetten.