Juridische expertise is uitermate wenselijk

Veiligheid

Hopman en Peters is gespecialiseerd in de combinatie verontreinigde grond, gezondheid en veiligheid.

Waarom kiezen voor Hopman en Peters als partner voor veiligheid conform de CROW 132 en 307?

  • Wij reageren snel en adequaat
  • Ruime ervaring
  • Kennis van zaken

 

Kabels en leidingen als ondergrondse infra

Gezondheid is een groot goed en werken in volledig schone grond is zeldzaam. Bij het werken in verontreinigde grond kunnen medewerkers van ondergrondse infra worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Om de risico’s voor medewerkers te minimaliseren zijn maatregelen noodzakelijk.

De CROW publicaties 132 Werken in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater en 307 Kabels en leidingen in verontreinigde grond worden gehanteerd wat betreft de eisen die worden gesteld bij het werken in verontreinigde grond.

Bij sterke verontreinigingen is goedkeuring van een veiligheidskundige noodzakelijk en dient het door hen te worden opgestar. Tevens wordt de grond ingedeeld in basisklasse 1T, 2T of 3T en de brandbaarheid bepaald. Hopman en Peters adviseert bij dit proces zowel de aannemerszijde als het bevoegd gezag (arbeidsinspectie).

Inmiddels hebben wij diverse klussen met succes geklaard, zoals:

  • KVGM / V&G plannen opstellen voor gasleidingen, rioleringssleuven, elektriciteitskabels etc.
  • Leveren van DLP-ers
  • Adviseren van complexe verontreinigingen zoals asbest, cyanide, waterstofsulfide (H2S).

 

Bodemsaneringen en Veiligheid

Bij bodemsanering dient er altijd gewerkt te worden met veiligheidsvoorschriften, omdat de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) van toepassing is. Om de risico’s voor medewerkers en omwonende, te minimaliseren zijn vrijwel altijd maatregelen noodzakelijk. Een bodemsanering verloopt volgens bepaalde stappen, waaronder het opstellen van een V&G plan en de communicatie met omwonenden en het bevoegd gezag. Om het proces soepel te laten verlopen, staat Hopman en Peters u graag bij.

Voorafgaande aan een sanering wordt door een veiligheidskundige (MVK-er of HVK-er) ingegaan op de specifieke risico’s die kunnen gaan spelen.

 

V&G plan (Veiligheid- en Gezondheidsplan)

In een V&G plan wordt specifiek in gegaan op de bedrijfshulpverlening, ongevallen, alarmering, arbeidshygiëne, toegangsregeling, verkeersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Meestal dient ook de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te worden ingelicht. Al onze medewerkers zijn gekeurd om te werken met verontreinigde grond en zijn VCA-gecertificeerd.