Certificeringen

Strenge eisen aan de organisatie en kennis en kunde van de medewerkers

Algemeen

In de beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) wordt de nagestreefde kwaliteit omgezet in praktische en toetsbare eisen. Eisen die gesteld mogen worden aan organisaties die werkzaamheden in de bodem verrichten.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis als het gaat om bodemonderzoek, bodemsanering, grondwateronderzoek, veldwerk en partijkeuringen. De strenge eisen hiervoor zijn vastgelegd door de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) in de BRL’s. Eisen dus aan de organisatie èn aan de kennis en kunde van de medewerkers.

Hopman en Peters voldoet aan de eisen voor onderstaande processen en bijbehorende protocollen.

BRL SIKB 1000

PROCESCERTIFICAAT NC-SIK-10093

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Monsterneming voor partijkeuringen.

Protocol: 1001

BRL SIKB 2000

Procescertificaat EC-SIK-20320

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en wateronderzoek

Protocol 2001 - 2002 - 2003 - 2018

BRL SIKB 6000

Procescertificaat EC-SIK-60082

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

Protocol 6001

ISO 9001

Systeemcertificaat EC-KWA-01512

Verklaring voor het voldoen aan de voorwaarden gesteld in NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het uitvoeren van milieutechnische werkzaamheden. Het milieukundig begeleiden van (water)bodemsaneringen. Advieswerkzaamheden met betrekking tot verontreinigde grond.