Grondwater onderzoek

Snel helderheid over grondwaterkwaliteit

Grondwateronderzoek

Aanleiding voor een grondwateronderzoek kunnen bouwactiviteiten zijn (particuliere huiseigenaren en aannemers), herontwikkeling (gemeenten en projectontwikkelaars), een aanvraag van een omgevingsvergunning of de aanleg van kabels en leidingen door nutsbedrijven. Daarnaast komt het regelmatig voor dat ook een grondwateronderzoek nodig is bij de aan- en verkoop van een bepaalde locatie, iets waar vooral particulieren mee te maken krijgen. Grondwateronderzoek is een vast onderdeel van een verkennend bodemonderzoek.

Ook bij nieuwe technieken, zoals de aanleg van Warmte-Koude-opslag, is het in beeld brengen van de grondwaterkwaliteit van belang.

Bij Hopman en Peters heeft de kwaliteit en snelheid van het grondwateronderzoek altijd de hoogste prioriteit. Als het moet kunnen we binnen 24 uur in actie komen. Wij adviseren en ondersteunen bij grondwaterverontreinigingen, wet- en regelgeving, maar ook zaken als grondwaterstromingsrichtingen.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis om grondwateronderzoek snel en doeltreffend uit te voeren. Wij kunnen dit combineren met bodemsanering, grondwateronderzoek, archeologisch onderzoek, asbest bodemonderzoek en zelfs ecologisch onderzoek. Dat bespaart u veel tijd en zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk door kunt met uw (ver)bouwplannen.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, het bestemmingsplan, de historie, het doel van het project, eerdere onderzoeksrapporten, het gebruik en fysische bodemopbouw en grondwaterstromen.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor de vereiste aanpak van het grondwateronderzoek, meestal in combinatie met een verkennend bodemonderzoek. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdacht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en voeren het onderzoek uit volgens de officiële NEN normen (NEN 5740), waarbij het aantal peilbuizen is voorgeschreven. Soms komen er onverwachte zaken aan het licht en kan een aanvullend grondwateronderzoek noodzakelijk zijn. De watermonsters gaan direct naar een van de gespecialiseerde laboratoria voor een analyse. Standaard is de analysetermijn 5 dagen. Op speciaal verzoek kan dit sneller.

4. Eindrapport en evaluatie

Na afronding van het grondwateronderzoek maken wij een rapport met de analyses en resultaten over de actuele grondwaterkwaliteit en of deze voldoet aan de Wet Bodembescherming. Soms is een grondwatersanering noodzakelijk, om te voldoen aan de Wet Bodembescherming, ook daar kunnen wij bij ondersteunen.

Meer informatie?

Grondwateronderzoek is in veel gevallen verplicht en vast onderdeel van het Verkennend Bodemonderzoek volgens NEN 5740. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.