Privacy Policy Hopman en Peters

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.hopmanenpeters.nl bezoekt of op welke wijze dan ook persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Hopman en Peters BV.

U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, leest u in deze Privacy Policy.

Dit mag u altijd van ons verwachten

U bent zelf eigenaar van uw persoonsgegevens. Het zijn uw data, dus u bepaalt. Wij zullen uw data nooit verkopen. U bepaalt zelf in welke mate we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken of vrijgeven. Vrijgeven doen we alleen met uw expliciete toestemming, tenzij we het wettelijk verplicht zijn. We beheren uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig. U hebt altijd inzicht, en kunt zelf uw persoonsgegevens actualiseren en keuzes bijstellen.

1. Beheer

De website www.hopmanenpeters.nl staat onder beheer van Hopman en Peters. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens die door u verstrekt worden

Hopman en Peters kan de gegevens die door u verstrekt worden gebruiken voor het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op ons kennis- en vakgebied en de diensten die wij aanbieden.

3. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door u aan Hopman en Peters zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw expliciete toestemming tenzij we het wettelijk verplicht zijn.

4. Welke rechten heeft u?

Op het moment dat we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten. Hieronder leggen we uit welke rechten u heeft en wat deze inhouden.

4.1 Inzagerecht

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. Dit recht van inzage is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen.

4.2 Rectificatie en recht van verwijdering

Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

4.3 Beperking

U kunt vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens u niet kloppen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

4.4 Dataportabiliteit

U kunt vragen of we bepaalde gegevens aan u over willen dragen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

4.5 Bezwaar

Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang of een zwaarwegend algemeen belang, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

5. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over de Privacy Policy terecht bij Hopman en Peters. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

6. Disclaimer

Hopman en Peters is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.