Partijkeuringen

Mogelijkheid tot hergebruik van vrijkomende grond

Partijkeuringen

Een partijkeuring AP04 (analyses volgens de AP04 methode) is een kwaliteitsbepaling voor een partij grond. Dit komt vaak voor bij (ver)bouwlocaties, wanneer u grond moet afvoeren.

Binnen het Besluit Bodemkwaliteit is vastgelegd, dat gekeurde grond na toetsing opnieuw kan worden gebruikt, als deze voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde/natuur’, ‘wonen’ of ‘industrie’, op bodem van dezelfde classificatie. Bij classificatie ‘Niet toepasbaar’ moet de grond naar een erkende verwerker worden afgevoerd.

Wij adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar toepassingsmogelijkheden van gekeurde vrijkomende grond. U ontvangt bij de kwaliteitsbepaling een analysecertificaat, dat een officieel bewijs is van de af te voeren grond.
Sinds 2019 onderzoeken wij partijkeuringen meestal aanvullend op PFAS (volgens tijdelijk handelingskader PFAS). Ook komt het voor dat een partij asbest bevat. Ook dat kan met een AP04 partijkeuring worden voorzien van een kwaliteitslabel.

Hopman en Peters kan een partijkeuring AP04 op een vrijkomende partij grond snel en zorgvuldig voor u uitvoeren. Binnen een week heeft u een kwaliteitslabel voor de grond en weet u of er toepassingsmogelijkheden zijn voor hergebruik. Als het moet kunnen we zelfs binnen 24 uur in actie komen. Bovendien is een partijkeuring goed te combineren met een door ons uit te voeren bodemsaneringsopdracht of asbest bodemonderzoek. Dat bespaart u veel tijd en zorgt dat u zo snel mogelijk weer door kunt met uw (ver)bouwwerkzaamheden.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie en de partij die gekeurd moet worden.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor de vereiste aanpak van de partijkeuring. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en voeren het onderzoek uit volgens de officiële protocollen (BRL1000, protocol 1001). De grond kan op locatie worden gekeurd in situ, of in depot. De bodemmonsters gaan direct naar een van de gespecialiseerde laboratoria voor een analyse. Standaard is de analysetermijn 5 dagen, op verzoek kan dit ook binnen 24 uur.

4. Eindrapport en evaluatie

Na afronding van het onderzoek maken wij een rapport met de analyses en toetsingsresultaten over de actuele kwaliteit van de betreffende gekeurde partij volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

Meer informatie?

Een partijkeuring volgens de AP04 methode geeft duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden voor hergebruik van de grond. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.