Asbest bodemonderzoek

Geeft zekerheid over aanwezigheid van asbest in de bodem

Asbest bodemonderzoek

Wordt er asbest gevonden in de bodem, dan moet dit in de meeste gevallen verwijderd worden en afgevoerd. Helaas is dat geen klus om zelf te doen; het verwijderen van asbest is aan zeer strenge regels gebonden en vereist een zorgvuldige aanpak.
Een asbest bodemonderzoek geeft u zekerheid over de aanwezigheid van asbest, in welke mate (hoeveelheid en soort) en welke maatregelen u moet nemen. Duidelijkheid voor de grondeigenaar, projectontwikkelaar, het grondverzetbedrijf en gemeenten, maar ook voor de particuliere grondeigenaar.

De aanleiding voor een asbest bodemonderzoek kan heel verschillend zijn: vaak is van de locatie al bekend dat er (vermoedelijk) asbest aanwezig is. Maar het komt ook voor dat bij bodemsanering de aanwezigheid van asbest pas aan het licht komt als de graafwerkzaamheden al aan de gang zijn.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis om een asbestonderzoek snel en doeltreffend uit te voeren, volgens de wettelijke normen NEN 5707 of 5897. Indien gewenst begeleiden wij het gehele traject en regelen voor u de complete asbestsanering en afvoer van asbest houdende grond.

Een asbestonderzoek is goed te combineren met een door ons uit te voeren bodemonderzoek of bodemsaneringsopdracht. Dat bespaart u veel tijd en zorg dat u zo snel mogelijk weer verder kunt met uw werkzaamheden.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie, bouwjaar en de aanwezigheid van asbest in de bodem. Indien noodzakelijk volgt er nog een inspectie ter plaatse om een goed beeld te krijgen van de situatie.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor een asbest bodemonderzoek volgens de norm NEN 5707 of 5897, desgewenst aangevuld met een begeleidingstraject voor de complete asbestsanering en afvoer. Na goedkeuring stelt uw vaste adviseur een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en voeren het asbest bodemonderzoek uit volgens de officiële normen, waarin het aantal en omvang van de bodemmonsters exact is voorgeschreven.

4. Tussenrapport en advies

Het asbest bodemonderzoek geeft direct antwoord op de vraag óf en in welke mate er asbest in de bodem of het puin aanwezig is. Is er bijvoorbeeld sprake van asbestscherven en blijkt uit de metingen een overschrijding van de norm (100mg/kg.ds), dan is sanering noodzakelijk. In sommige gevallen is het echter toegestaan om het asbest af te dekken. De resultaten van het asbestonderzoek bespreken wij met u en adviseren u graag bij eventuele vervolgstappen of we begeleiden de verdere asbestsanering en afvoer van het asbest.

5. Eindcontrole en evaluatie

Na afronding van het asbestonderzoek maken wij een rapportage met de analyses en resultaten over de bodemkwaliteit en of de grond voldoet aan de wettelijke eisen. Ook adviseren wij u welke vervolgstappen er noodzakelijk zijn.

Meer informatie?

Asbest bodemonderzoek geeft u zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.