ASBEST INVENTARISATIEONDERZOEK

Geeft zekerheid over de aanwezigheid van asbest in het pand.

Asbest inventarisatieonderzoek

Als er (mogelijk) sprake is van de aanwezigheid van asbest in uw woning of bedrijfspand, én u heeft plannen voor een verbouwing of verkoop, dan bestaat de mogelijkheid dat u een asbestinventarisatie moet laten opstellen. Maar wat is een asbestinventarisatie, wat is het doel en wanneer precies moet zo’n onderzoek uitgevoerd worden?

Allemaal vragen waar wij een antwoord op hebben. En natuurlijk kunnen wij de inventarisatie voor u uitvoeren. Snel, goed en doeltreffend. Maar eerst uw vragen beantwoorden:

Wat is een asbestinventarisatie?
Een asbestinventarisatie is een onderzoek van uw woning of bedrijfsgebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam voor Hopman en Peters.

Wat is het doel van een asbestinventarisatie?

Iedere asbestinventarisatie wordt opgesteld om een bepaald doel te bereiken. Het asbestinventarisatierapport is dan ook alleen geschikt voor dat vooraf beschreven doel. In het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ zijn voor de drie verplichte situaties de geschiktheden aangegeven:

1) Geschikt voor het verwijderen van asbest:
- Dit houdt in dat alleen het terrein of het deel van de ruimte waar het te verwijderen materiaal zich bevindt, is onderzocht.


2) Geschikt voor renovatiewerkzaamheden:
- In deze inventarisatie wordt alleen aangegeven welke materialen of ruimten zijn onderzocht.

3) Geschikt voor de totale sloop van uw pand:
- Wat inhoudt dat het hele pand is onderzocht.

Naast bovenstaande drie situaties, kan een asbestinventarisatie ook worden uitgevoerd voor een niet-verplichte situatie. Denk hierbij aan: koop/verkoop van een pand, en een risico-inventarisatie voor de ingebruikname van een pand.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Dit is een belangrijke vraag. Bij het slopen of renoveren van een pand, schuur of woning van voor 1994, is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht. Wanneer u een woning of kantoorpand koopt van voor 1994 adviseert Hopman en Peters ook om een asbestinventarisatie te doen. Het verwijderen van asbest kan namelijk hoge kosten met zich meebrengen. Het is goed om daar rekening mee te houden.


Waarom zou u een asbestinventarisatie uitvoeren?

Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Daarnaast kan het ook voorkomen dat asbest voorkomt op onverwachte plaatsen die alleen een deskundige kan herkennen. Als u gaat voor zekerheid en niet tegen verrassingen aan wil lopen, informeer dan naar de mogelijkheden. Hopman en Peters adviseert u graag en goed.

Welke drie soorten asbestinventarisatie zijn er?

Goed om te weten dat er meerdere soorten onderzoeken zijn. Bij Hopman en Peters kunnen we alle drie de soorten voor u uitvoeren. We leggen graag uit welke drie soorten er zijn:

1) Dit betreft volledige deskresearch en visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen. Daarnaast beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage (Type A)


2) Aanvullend destructief onderzoek. Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop onderzocht. Hierbij gaat het vooral om toepassingen in fundering of de specifieke constructie van een gebouw. (Type B)

3) Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A. De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 (Type-G)

Wat staat er in een asbestinventarisatierapport?

Een asbestinventarisatierapport geeft in de eerste plaats duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is. Daarnaast een heldere weergave om welke soorten asbest het gaat. Ook wordt benoemd op welke plaatsen het asbest zich bevindt en als laatst wordt ook de staat van het gevonden materiaal omschreven.

Op deze manier heeft u de beschikking over een helder en duidelijk rapport, opgesteld voor het doel dat gevraagd is. Met het asbestinventarisatierapport van Hopman en Peters kunt u snel de gewenste vervolgstappen zetten.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie, bouwjaar en de aanwezigheid van asbest in de bodem. Indien noodzakelijk volgt er nog een inspectie ter plaatse om een goed beeld te krijgen van de situatie.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor een asbestinventarisatie volgens de actuele normen. Desgewenst aangevuld met een begeleidingstraject voor de complete asbestsanering en afvoer. Na goedkeuring stelt uw vaste adviseur een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze gecertificeerde veldmedewerkers gaan op uw locatie aan de slag en voeren de asbestinventarisatie uit volgens de officiële normen.

4. Tussenrapport en advies

Het asbestinventarisatierapport geeft direct antwoord op de vraag óf, waar en in welke mate er asbest in het pand aanwezig is. De resultaten van het asbestinventarisatieonderzoek bespreken wij met u en adviseren u graag bij eventuele vervolgstappen of we begeleiden de verdere asbestsanering en afvoer van het asbest.

5. Eindcontrole en evaluatie

Na afronding van het asbestinventarisatieonderzoek maken wij een rapportage met de analyses en resultaten. Ook adviseren wij u welke vervolgstappen er noodzakelijk zijn.