Drugsafval onderzoek

voorkomt dat resten van drugsafval in het milieu terechtkomen

Drugsafval onderzoek

Uit cijfers blijkt dat er in de afgelopen jaren ruim de helft minder drugsafval is gevonden, terwijl het aantal (opgerolde) drugslabs gelijk bleef. Afval wat vermoedelijk via het riool in het milieu of het oppervlaktewater verdwijnt, wordt gedumpt op bospaden en akkers, maar ook verdwijnt in gierputten of mestkelders van afgelegen boerderijen. Met als risico dat giftige afvalstoffen in het milieu en mogelijk zelfs in de voedselketen terechtkomen.

Aanleiding voor een drugsafval onderzoek is meestal een afwijkende stankoverlast, of het aantreffen van gedumpte vaten op afgelegen locaties. Hopman en Peters kan helpen bij het onderzoeken naar (sporen van) drugsafval in de bodem, in gierputten of mestkelders.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis om onderzoek naar (sporen van) drugsafval verantwoord uit te voeren op locatie. Uit de metingen kunnen wij de aanwezigheid van giftig drugsafval in bijvoorbeeld de bodem, sloot of drijfmest en de mate van verontreiniging vastleggen. Ook de afvoer en verwerking van de verontreinigde mest door een gespecialiseerd bedrijf kan door ons worden geregeld. Zo nemen wij u veel specialistisch werk uit handen.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor de vereiste aanpak van het drugsafval onderzoek. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en voeren onderzoek uit naar de aanwezigheid van (sporen van) drugsafval volgens de voorgeschreven procedures, waarbij het aantal en de hoeveelheid van de monsters per locatie worden bepaald d.m.v. maatwerk. Soms komen er onverwachte zaken aan het licht en kan een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. De monsters gaan direct naar een van de gespecialiseerde laboratoria voor een analyse. Standaard is de analysetermijn 4 tot 5 weken.

4. Eindrapport en advies

Na afronding van het onderzoek naar (sporen van) drugsafval maken wij een rapport met de analyses en resultaten over de verontreinigingssituatie.
We adviseren vervolgens over mogelijke vervolgstappen om de aangetroffen verontreinigingen op een verantwoorde manier veilig af te voeren door en naar een erkende verwerker.

Meer informatie?

Drugsafval onderzoek moet voorkomen dat gevaarlijk afval in het milieu terecht komt. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.