Bodemonderzoek

Snel een heldere analyse

Bodemonderzoek

De aanleiding voor een bodemonderzoek kan heel verschillend zijn: bouwactiviteiten (particuliere huiseigenaren en aannemers), herontwikkeling (gemeenten en projectontwikkelaars), een aanvraag van een omgevingsvergunning of de aanleg van kabels en leidingen (nutsbedrijven). Daarnaast komt het regelmatig voor dat een bodemonderzoek nodig is bij de aan- en verkoop van een bepaalde locatie, iets waar vooral particulieren mee te maken krijgen.

In al deze gevallen is een bodemonderzoek verplicht. Maar het komt nooit gelegen. Daarom is snelheid een eerste vereiste. Zeker wanneer u bij graafwerkzaamheden onverwachte problemen tegenkomt en het werk moet worden stilgelegd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een ondergrondse olietank.

Bij Hopman en Peters heeft de kwaliteit en snelheid van het bodemonderzoek altijd de hoogste prioriteit. Als het moet kunnen wij binnen 24 uur in actie komen. Wij adviseren en ondersteunen bij (water)bodemverontreinigingen, omgevingsvergunningen en kwaliteits-, milieu- en veiligheidssystemen. En kennen de wet- en regelgeving als onze broekzak.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis om bodemonderzoek snel en doeltreffend uit te voeren. Wij kunnen dit combineren met bodemsanering, grondwateronderzoek, archeologisch onderzoek, asbest bodemonderzoek en zelfs ecologisch onderzoek. Dat bespaart u veel tijd en zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk door kunt met uw (ver)bouwplannen.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, het bestemmingsplan, de historie, het doel van het project, eerdere onderzoeksrapporten, het gebruik en eventuele status van het betreffende terrein.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor de vereiste aanpak van het bodemonderzoek, eventueel in combinatie met een (water)bodemonderzoek of ecologisch onderzoek. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en voeren het onderzoek uit volgens de officiële NEN norm (NEN 5740, NEN 5707 voor asbest), waarbij het aantal boringen is voorgeschreven. Soms komen er onverwachte zaken aan het licht en kan een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. De bodemmonsters gaan direct naar een van de gespecialiseerde laboratoria voor een analyse. Standaard is de analysetermijn 5 dagen. Op speciaal verzoek kan dit binnen 24 uur.

4. Eindrapport en evaluatie

Na afronding van het bodemonderzoek maken wij een eindrapport met de analyses en resultaten over de actuele bodemkwaliteit en of deze voldoet aan de bodemfunctieklasse, dan wel de Wet Bodembescherming. Soms is een bodemsanering noodzakelijk, ook daar kunnen wij bij ondersteunen.

Meer informatie?

Bodemonderzoek is in veel gevallen verplicht en komt nooit gelegen. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.