Bodemonderzoek nodig?

Wij helpen u graag!

Lees meer

Advies over bodemvraagstukken?

Advies in combinatie met een degelijke onderzoeksopzet

Lees meer

Bodemsanering op de juiste wijze uitvoeren?

Wij laten de bodem weer voldoen aan de wet en de gewenste bodemfunctieklasse

Lees meer

Waterbodemonderzoek

Inzicht krijgen in de kwaliteit en dikte van de sliblaag

Lees meer

Asbest bodemonderzoek

Zekerheid over aanwezigheid van asbest in de bodem

Lees meer

Ecologisch onderzoek

De Quickscan legt de flora en fauna onder een vergrootglas

Lees meer

Uit de praktijk

Hier vindt u een overzicht van recente projecten, ervaringsverhalen en voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk als milieuadviesbureau. Lees meer over bodemonderzoek, bijzondere bodemsaneringsopdrachten, maar ook over nieuwe ontwikkelingen, wet- en regelgeving etc. Uitgevoerd en toegelicht door de specialisten van Hopman en Peters.

De projectbeschrijvingen verschijnen ook in onze nieuwsbrief en op onze LinkedIn-pagina. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van onze publicaties, volg dan onze bedrijfspagina op LinkedIn.

Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen

Voor een ecologisch veldonderzoek in de provincie Noord-Holland gaan wij in de avond- en nachturen op zoek naar verblijfplaatsen van gierzwaluwen en verschillende vleermuissoorten.

Lees meer
Bodemonderzoek

Bodemonderzoek bij verwijderen van een ondergrondse tank

Uit ervaring weten wij dat er aan de onderzijde van een tank lekkages kunnen ontstaan. Wanneer je het bodemonderzoek beperkt tot alleen de omgeving van de tank, dan kun je vervuiling over het hoofd zien.

Lees meer
Bodemonderzoek
Bodemsanering/MKB

Graven op postzegelformaat

Bodemonderzoek en -saneringen in het oude centrum van steden, brengen onverwachte problemen met zich mee. Locaties zijn vaak moeilijk bereikbaar en bevinden zich op een postzegel in een dichtbebouwd deel van de stad.

Lees meer
Asbest bodemonderzoek
Bodemsanering/MKB

Inspoelzône: onzichtbare bodemverontreiniging

Inspoelzônes vormen een onzichtbare asbest bodemverontreiniging. Asbest dakplaten verweren in de loop der jaren, waardoor het cement oplost en asbestvezels vrijkomen, die uiteindelijk in het grondwater terechtkomen. 

Lees meer

Over ons

Milieuadviesbureau Hopman en Peters is een onafhankelijk milieukundig en ecologisch adviesbureau, gevestigd in Zeist en actief in heel Nederland. Gespecialiseerd bodemonderzoek en begeleiding van bodemsaneringen. Of het nu gaat om onderzoek naar (water)bodemverontreiniging, omgevingsvergunningen of kwaliteits-, milieu- en veiligheidssystemen.

Ons team bestaat uit zeer ervaren en deskundige specialisten op bodemtechnisch, ecologisch en archeologisch gebied en daarmee zijn wij een betrouwbare gesprekspartner voor (lokale) overheden, aannemers, waterschappen, projectontwikkelaars en particulieren.

Onze kracht: Snel schakelen en actief meedenken bij bodemsaneringsvraagstukken. Maatwerk leveren, zodat u snel verder kunt met de uitvoering van uw bouwplannen!

Meer over Hopman en Peters