Drugsafval onderzoek in de praktijk

Lekkende vaten en milieuschade als gevolg.

De in Nederland geproduceerde synthetische drugs kennen een afzetmarkt in de gehele wereld. Onderzoekers schrijven dit ‘succes’ aan een aantal factoren toe: vanuit het buitenland worden grote drugsorders in Nederland geplaatst, Nederlandse synthetische drugs hebben een goede prijs-kwaliteit verhouding en drugs uit Nederland worden doorgaans betrouwbaar geleverd’ zo schrijft het Trimbos Instituut op haar website (https://www.trimbos.nl/kennis/drugs-milieu-criminaliteit/).

‘Dit is’ zo vervolgd de website ‘ook terug te zien in het aantal dumpingen en lozingen van drugsafval in Nederland. In het drugsafval zitten stoffen zoals zoutzuur die het milieu beschadigen. Dit kost de Nederlandse gemeenschap veel geld: het opruimen van drugsafval kost gemiddeld € 12.500,-

Dat drugs en drugsafval een probleem is voor de samenleving is een open deur intrappen. Maar wat is dan de bijdrage van Hopman en Peters bij de drugsafval bestrijding?

Hopman en Peters levert in de praktijk een bijdrage door vast te stellen of er op mogelijke productielocatie afval is gedumpt of niet. Drugsafval onderzoek wordt min of meer aangepakt als een bodemonderzoek. Het gebied dat onderzocht moet worden wordt in kaart gebracht en de begrenzing ervan duidelijk aangegeven. In sommige gevallen is dit ook daadwerkelijk de bodem (grond), maar er zijn ook al onderzoeken uitgevoerd in mestputten en boerenschuren.

Ieder drugsafval onderzoek wordt uitgevoerd op verschillende stoffen:

- MDMA

- MDA

- Amphetamine

- Cocaine

- Metamphetamine

- THC

Tijdens het veldwerk worden de monsters genomen. Als het gaat om mestput onderzoek nemen we daadwerkelijk monsters van de mest die zich in de put bevindt. Niet het allerlekkerste onderzoek kunnen we uit ervaring wel zeggen. Maar, onderzoek is onderzoek! Verzamelde monsters worden beoordeeld door ons laboratorium. Op basis van de uitkomsten informeren we onze opdrachtgever.

Bij vaststelling van de aanwezigheid van drugsafval zal er geruimd en schoongemaakt moeten worden. Hopman en Peters schakelt daar gespecialiseerde collega’s voor in. Als er volledig schoongemaakt (gesaneerd) is gaan we nogmaals naar de locatie en verzamelen controle monsters. De uitkomst van deze controlemonsters tonen aan of de locatie helemaal drugsafval vrij is.

Drugsafval onderzoeken zijn (bijna) altijd beladen. Zeker wanneer deze plaatsvinden op een boerderij waar de boer en zijn gezin nog wonen en werken. Hopman en Peters heeft recent onderzoek gedaan op een boerderij in de Achterhoek. Politie en justitie waren deze locatie op het spoor gekomen. Er zouden drugs in één van de schuren zijn geproduceerd. Helaas bleek dit ook zo te zijn.

Het door Hopman en Peters uitgevoerde onderzoek naar drugsafval in de mestputten bevestigde dit. Onomstotelijk werden restanten van drugs(afval) vastgesteld. Voor de boer in kwestie geen goede ontwikkeling omdat hij volledig opdraait voor de saneringskosten. Voor het milieu wel een goede ontwikkeling, omdat de verdere verspreiding van dit afval in het milieu is voorkomen.

Wilt u meer weten over drugsafval onderzoek? Kijk dan op onze pagina drugsafval onderzoek of neem contact met ons op. Vanzelfsprekend gaan we zeer discreet om met uw vragen en de passende antwoorden.