DRUGSVERONTREINIGING IN GIERPUTTEN

Een zorgwekkende ontwikkeling in veel gemeenten

Op de website van het vakblad Vee en Gewas sprak journaliste Gineke Mons onlangs haar zorg uit over het toenemende risico van drugsafvallozingen in gierkelders.
Zij deed dit naar aanleiding van een uitspraak van criminologe Shanna Mehlbaum in het dagblad De Gelderlander, over het lozen van vloeibaar drugsafval:

“De opmars van synthetische drugslabs in het landelijk gebied houdt ook een risico in voor de vermenging van bijbehorend drugsafval met mest.”

Uit de cijfers blijkt dat er in het afgelopen jaar ruim de helft minder afval is gevonden, terwijl het aantal (opgerolde) drugslabs gelijk bleef. Dit afval verdwijnt vermoedelijk via het riool in het milieu of het oppervlaktewater, maar ook in mestputten of -kelders van afgelegen boerderijen.

De Gelderlander meldde dat de gierput van een ontmantelde chrystal meth-lab in Achter-Drempt (Achterhoek) tjokvol zat met giftig drugsafval. Niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor mens en dier, aangezien de kans groot is dat de mest wordt uitgereden op het land. Hoé schadelijk, is niet bekend, “maar”, zo schrijft Gineke Mons, “dat dergelijke giftige afvalstoffen koste wat 't kost uit de agroketen gehouden dienen te worden, staat buiten kijf.”

Drugsverontreiniging onderzoek

Dat dit geval niet op zichzelf staat, bewijzen steeds meer meldingen over deze vorm van criminaliteit en bijbehorende bodemverontreiniging.

Begin dit jaar ontstond er veel commotie over afwijkende stankoverlast bij een boerderij in de gemeente Houten. Uit onderzoek, dat Hopman en Peters in opdracht van de gemeente op deze locatie heeft uitgevoerd, bleek dat ook hier sprake was van drugsafval(resten) in drijfmest. Inmiddels is door een gespecialiseerd bedrijf de vervuilde mest afgevoerd en vernietigd.

Landelijk probleem

Niet alleen in het oosten en zuiden van het land, ook in andere gemeenten en regio’s begint het ernstige vormen aan te nemen.
Hopman en Peters is naar aanleiding van het onderzoek in de Houten benaderd door de Omgevingsdienst Friesland, om een dergelijk onderzoek uit te voeren op een locatie in deze provincie, omdat zij daar dezelfde problematiek ervaren als in Houten.

Ondertussen is ook dit onderzoek uitgevoerd door de specialisten van Hopman en Peters. En naar alle waarschijnlijkheid blijft het niet bij de twee door Hopman en Peters onderzochte locaties….