Wat te doen als er een oude olietank in de tuin ligt?

Iedere olietank is een potentiële bron voor bodemverontreiniging.

Voor de komst van cv-installaties werden huizen verwarmt met olie uit een HBO-tank. In verschillende gemeentes in ons land liggen deze huisbrandolie tanks nog volop in de grond. Bilthoven is zo’n gemeente waar een bovengemiddeld aantal tanks nog altijd in de grond ligt. Een oude olietank kan gaan roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem en het grondwater terechtkomen.

Als je een olietank in de tuin vindt moet je dit melden bij de gemeente. Dat is een verplichting. In sommige gevallen moet je de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. Het komt ook voor dat deze tanks in het verleden al zijn gereinigd en afgevuld met schoon zand. Van deze reiniging (sanering) moet dan wel een certificaat getoond kunnen worden. Heb je zo’n certificaat, dan is er niets aan de hand.

Hoe kun je een oude HBO-tank herkennen?

Putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin. Dit zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een oude olietank. Deze liggen meestal niet meer dan 1 meter diep en bijna altijd dicht bij de woning.

Onderzoek als gevolg van de verkoop van een woning in Bilthoven.

Kopers van een woning willen uiteraard geen oude olietank in de grond overnemen. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de verkoper om dit probleem op te lossen. Hopman en Peters is ingeschakeld om in Bilthoven een mogelijk aanwezige olietank op te sporen. De eigenaresse wil de woning verkopen. Vooronderzoek wees uit dat er op dit adres waarschijnlijk nog een tank in de tuin ligt.

Veldwerker Hugo Peters van Hopman en Peters is op het betreffende adres op zoek gegaan naar deze tank. In eerste instantie zoeken naar herkenningspunten. Maar tevergeefs. Vervolgens op een logische plaats dicht bij de woning enkele gaten geboord en met de prikstok gaan prikken. Ook tevergeefs. Toen aan de slag gegaan met de metaaldetector. Deze bracht uitkomst. De tank was inderdaad aanwezig, maar lag op een onverwachte plek.

De volledige ligging van de tank is door Hugo Peters in kaart gebracht en beschreven. In overeenstemming met de wettelijke normen heeft hij gelijk bodem- en grondwater onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aantonen of er wel of geen sprake is van bodemverontreiniging als gevolg van een lekkage aan de tank, en wat de juiste oplossing is.

Tanksanering en/of bodemsanering?

De oude olietank zal op dit adres verwijderd moeten worden. Dat staat wel vast. Vervelend voor de verkoopster van de woning. Of er ook grond gesaneerd moet worden is afwachten. Mocht dit het geval zijn kan Hopman en Peters de milieukundige begeleiding van de tank- en bodemsanering verzorgen.

Na de verwijdering van de tank en de mogelijke bodemverontreiniging is grond in Bilthoven weer een klein stukje schoner geworden. Dat is winst voor het milieu en goed voor de nieuwe eigenaren van de woning.

Heb je een vermoeden dat er in jouw tuin ook een olietank ligt? Laat Hopman en Peters een onderzoek uitvoeren zodat je precies weet waar je aan toe bent. Dat is goed voor het milieu, maar zeker ook voor een gezonde leefomgeving in de tuin rondom je woning.

Heb je vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met Hopman en Peters op 030 – 691 59 31 of kijk op onze website.