Onvoldoende historisch onderzoek levert onnodige vertraging op

Wanneer een gemeente een bouwproject wel bouwkundig heeft goedgekeurd, maar uiteindelijk niet vrijgegeven omdat afdeling milieu vond dat de bodemonderzoeken onvoldoende waren gedragen, heeft dit ernstige gevolgen voor het afgeven van de definitieve bouwvergunning. En dus voor de planning van het gehele bouwproject.

Dat overkwam een projectontwikkelaar, bij de start van een groot prestigieus bouwproject. Terwijl de hei-installatie al bijna op z’n plek stond, constateerde de gemeente dat er onvoldoende historisch onderzoek was verricht. En werd de bouwvergunning niet afgegeven totdat het geheel voldoende zou zijn onderzocht.

Hopman en Peters is ingeschakeld om alsnog aanvullend historisch onderzoek te doen. Daaruit kwam dat er op een aantal plekken van de bouwlocatie allerlei activiteiten waren ontplooid die nooit zijn onderzocht. Zo bleek dat op deze locatie het voormalige pand door brand was verwoest en veel asbest bevatte (zo bleek uit de archieven), wat in de grond was terechtgekomen. In overleg met de gemeente zijn twee plekken aangewezen, die alsnog gesaneerd moesten worden. Hopman en Peters heeft toen in ijltempo een saneringsplan opgesteld, onderzoek gedaan en de resultaten kunnen overleggen. En voor elkaar gekregen dat de gemeente de bouwvergunning met voorrang zou afhandelen, zodat de bouw toch van start kon gaan.

Als adviesbureau zijn wij er aan gehouden dat wij conform de NEN-regels altijd een historisch onderzoek doen. Dat is een voorwaarde bij een aanvraag voor een bouwvergunning, zeker als een bodem ‘verdacht’ is. Als je dat niet of gebrekkig doet dan krijg je een onvolledig verhaal, zoals in dit geval met een asbestbrand. De gemeente in kwestie heeft dit op het laatste moment ingezien, waarop alle signalen op rood sprongen bij de projectontwikkelaar.

Soms kan bij een aanvraag een bodemonderzoek achteraf worden gedaan, dan is het een bouwvergunning onder voorwaarde! Binnen een bepaalde termijn moet het onderzoek worden gedaan en als er geen belemmerende voorwaarden zijn dan mag men door, maar is er wel sprake van een belemmering, dan eerst saneren. U bent gewaarschuwd: lees de kleine lettertjes!