Inspoelzône: onzichtbare bodemverontreiniging

Door Huub Peters, projectleider milieukundig begeleider bij Hopman en Peters in Zeist

Asbestplaten bestaan voor 88% uit cement en voor de rest uit asbestvezels. Daar werd bij de fabricage een papje van gemaakt en na het uithardingsproces ontstonden de welbekende en inmiddels beruchte cementplaten.

Uit diverse studies blijkt dat deze asbest dakplaten in de loop der jaren verweren. Door zure regen en weer en wind lost het cement op en komen de asbestvezels vrij. Regenwater zorgt ervoor dat deze losse vezels in de dakgoot terechtkomen en uiteindelijk in het grondwater. Maar veel oude stallen en schuren hebben geen dakgoot, dus met het regenwater spoelen heel veel asbestvezels direct in de bodem. En daar zit nu het grootste gevaar; dit zijn namelijk geen hechtgebonden vezels, dus direct in te ademen, met waardes van meer dan 10 mg/kg.ds. En dan heb je met veel strengere normen te maken, want het levert een serieus gevaar op voor de volksgezondheid.

Wij hebben nu een aantal BUS-meldingen lopen, waarbij sprake is van een inspoelzône. Daarbij gaan we als volgt te werk:

Daar waar het druppeltje op de grond valt moet je 50 cm naar de schuur toe en 50 cm naar de andere kant, van de schuur af, gaan afgraven. Dus een strook van een meter breed en ca. 20 cm diep. Hier bevinden zich de meeste losse asbestvezels. Daarmee is de inspoelzône gesaneerd.

Het gaat niet om veel vervuilde grond (bij een schuur van bijvoorbeeld 20 m lang praat je over maximaal 20 x 1 x 0,20 = 4 m3), maar het is wel dusdanig risicovol, dat een aparte sanering noodzakelijk is, dus los van de eigenlijke sanering van het gebouw of schuur.

Onwetendheid

Bij de meeste sloopvergunningen word je door het bevoegd gezag verplicht om als eigenaar van het object een asbestinventarisatie uit te laten voeren, dus kijken wat er in en op de schuur aan asbest aanwezig is. Gemeenten zullen op basis van deze inventarisatie meestal toestemming geven tot sloop en afvoer van het aanwezige asbest.

Maar als die schuur gesloopt is, hebben de saneerders van het asbest van de schuur ook lopen wroeten en woelen in die inspoelzônes! Als de schuur tegen de vlakte gaat zijn die vervolgens nooit meer terug te vinden. Iedereen heeft daar overheen gebanjerd zonder te beseffen aan welk gevaar zij bloot hebben gestaan.

Dat is iets om terdege rekening mee te houden! Niet alleen voor de saneerder, die extra voorzorgsmaatregelen moet nemen bij het slopen, maar vooral ook voor gemeentes en het bevoegd gezag, die extra alert moeten zijn op de aanwezigheid en risico’s van inspoelzônes bij asbestdaken.

Neem contact op met ons, wanneer u vermoedt dat er sprake is van een inspoelzône bij een te slopen (asbest)dak. Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis om een asbestonderzoek snel en doeltreffend uit te voeren, volgens de wettelijke normen NEN 5707 of 5897. Ook begeleiden wij het gehele traject en regelen voor u de complete asbestsanering en afvoer van asbest houdende grond.