Graven op postzegelformaat

Bodemonderzoek en -saneringen in het oude centrum van steden, brengen onverwachte problemen met zich mee. In Rotterdam, op het Noordereiland, moest een bodemonderzoek worden uitgevoerd op een plek waar vroeger een monumentaal pand had gestaan en daarvóór een jeneverstokerij. Uit onderzoek bleek dat dat een deel van dit pand was afgebrand.

De bodem bleek bijna niet te onderzoeken, omdat al het puin in de grond zat, plus de funderingsresten. En de locatie bevond zich ook nog eens op een postzegel in een dichtbebouwd deel van de stad. Met veel moeite is er een damwand geplaatst waarna pas kon worden begonnen met ontgraven. Met recht een civieltechnische uitdaging!

In hartje Amsterdam is het centrum nog lastiger te bereiken. Midden in de voetgangerszone, achter de Kalverstraat, moest een stuk vervuilde grond gesaneerd worden. Vanwege een gemeentelijke verordening mogen alleen tussen 7 en 9 uur ‘s morgens vrachtwagens het voetgangersgedeelte in. Dan gaat ook iedereen bevoorraden. Voor de saneerders een extra belemmering, want daar zitten zij tussenin om verontreinigde grond af te graven en met vrachtwagens af te voeren.

Dit soort projecten vraagt om een goede coördinatie tussen alle betrokken partijen. Een uitdaging voor de mensen van Hopman en Peters!