Bodemonderzoek bij verwijderen van een ondergrondse tank

Bodemonderzoek gaat volgens vast protocol. Bij het verwijderen van een ondergrondse tank plaats je een peilbuis en voert grondboringen uit op een aantal plekken rondom de tank.

Je kunt echter iets missen bij het verwijderen van een tank, want het is niet te doen om elke vierkante meter te onderzoeken. Je zult een vertaling moeten maken van wat de norm is en wat je in praktijk tegen kunt komen.

Uit ervaring weten wij dat er ook lekkage kan zijn geweest aan de onderzijde van de tank. Wanneer je het bodemonderzoek beperkt tot alleen de omgeving van de tank, dan kun je vervuiling over het hoofd zien.

Wij nemen daarom altijd nog extra bodemmonsters uit de grond, onder de tank, nadat de tank is verwijderd. Pas dan is een betrouwbare analyse van de grond te maken en kunnen wij een verantwoorde rapportage maken van de mate van vervuiling en de noodzakelijke sanering.