Van verkennend bodemonderzoek naar een volledige bodemsanering.

Hopman en Peters haalt alle middelen uit de kast in Veenendaal!

Dat bodemonderzoek en de gevolgen daarvan per project sterk kunnen verschillen is een gegeven. De bodem is nu eenmaal onvoorspelbaar. Historisch gebruik van de grond bepaald of sanering nodig is en in welke mate. De Wet Bodembescherming is daar heel duidelijk over.

Iedere opdrachtgever van Hopman en Peters wil vanzelfsprekend graag zo snel mogelijk aan de slag met bouwen of verbouwen. Maar soms zit de bodem, en dan vooral de verontreiniging in de bodem tegen. Zoals de grond- en grondwaterverontreiniging op de Julianastraat in Veenendaal. Hopman en Peters komt in actie en zorgt ervoor dat de opdrachtgever zo snel als mogelijk verder kan.

Het door Hopman en Peters uitgevoerde project aan de Julianastraat in Veenendaal is een mooi voorbeeld hoe de functieverandering in het bestemmingsplan tot gevolg heeft dat een aanwezige omvangrijke olieverontreiniging zorgt voor een uitgebreide en wettelijk noodzakelijke sanering van de bodem.

Een sanering waarbij Hopman en Peters vanaf het verkennend bodemonderzoek tot en met de oplevering met schone grond de werkzaamheden uitgevoerd heeft.

Wat was er in Veenendaal aan de hand?

Op de voormalige locatie van een meubelbedrijf zijn ontwikkelplannen gemaakt voor woningbouw. De voormalige bestemming van de grond was detailhandel. Vanwege de bestemmingsplanwijziging naar de bestemming Wonen moest er bodemonderzoek uitgevoerd worden. Al tijdens het historisch onderzoek voor het verkennend bodemonderzoek op locatie bleek dat er op de Julianastraat veel aan de hand was en dat een (gedeeltelijke) sanering niet uit te sluiten viel.

In de praktijk bleek dat ook zo te zijn. Door het historisch gebruik van de grond is door Hopman en Peters een ernstige mate van bodemverontreiniging vastgesteld met minerale oliën en BTEX (Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen). Omdat na uitgebreid nader onderzoek is vastgesteld dat de hoeveelheid verontreiniging boven de wettelijk toegestane hoeveelheden zijn was saneren nog de enige optie.

Saneren tot de bodem schoon genoeg is.

Saneren is niet alleen maar een kwestie van de vervuilde grond afvoeren en daarmee klaar. Natuurlijk moet verontreinigde grond worden afgevoerd. In sommige gevallen kan de grond worden gereinigd en hergebruikt, ook dat moet altijd worden onderzocht door middel van een partijkeuring (AP04).

Een gedeelte van de ontgraven grond is uit onderzoek wel herbruikbaar gebleken en is gebruikt om een deel van de ontstane put weer aan te vullen.

Samenwerking met het bevoegd gezag.

Gedurende het gehele proces is door Hopman en Peters nauw samengewerkt met de provincie Utrecht in haar rol als het bevoegd gezag. Iedere stap die Hopman en Peters heeft gezet is in overleg genomen. Korte lijnen met het bevoegd gezag zorgt voor een optimaal resultaat en voor een succesvolle sanering. Dit onder andere omdat alle door Hopman en Peters opgestelde rapporten, inclusief het evaluatierapport van de bodemsanering door het bevoegd gezag moet worden goedgekeurd.

Daarmee is een stukje van de bodem in Veenendaal schoner geworden, en belangrijk in dit geval, kan de opdrachtgever van Hopman en Peters verder met zijn ontwikkeling.

Saneren is altijd maatwerk!

Uit deze sanering in Veenendaal blijkt maar weer: saneren is altijd maatwerk. We weten vooraf nooit exact wat we tegen gaan komen. Zo zijn alle locatie specifieke omstandigheden en vooronderzoeken van belang.


Hopman en Peters heeft een jarenlange expertise opgebouwd als het gaat om bodemsaneringen. Alle varianten en variabelen hebben wij al eerder en ruimschoots bij de hand gehad. Hopman en Peters kan ook u helpen bij dit hele proces.