HOPMAN EN PETERS

Hopman en Peters is een landelijk opererend en onafhankelijk milieukundig adviesbureau dat in 1988 is opgericht. Hopman en Peters voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidssystemen NEN- en ISO-9001-2000 en is sinds 2001 gecertificeerd.

 

BODEMONDERZOEK EN BODEMSANERING

Hopman en Peters is specialist op het gebied van begeleiding van bodemsanering. Sinds de oprichting richt het bedrijf zich op onderzoek, advisering en ondersteuning op het gebied van (water)bodemverontreiniging, omgevingsvergunningen en kwaliteits-, milieu- en veiligheidssystemen. Daarnaast is Hopman en Peters ook gespecialiseerd in het geven van juridisch advies met betrekking tot bodem- en milieuproblematiek. Hierbij kunt u denken aan (circulaire) bodemsanering, (verkennend) bodemonderzoek (waaronder waterbodemonderzoek), asbestsanering en asbestonderzoek.

 

GROTE DIVERSITEIT AAN OPDRACHTGEVERS

Vanuit onze vestiging in Zeist werken wij al ruim 30 jaar lang voor een groot aantal aan opdrachtgevers. Zo zijn wij werkzaam voor (lokale) overheden, aannemers, waterschappen, projectontwikkelaars en particulieren. U kunt ons bedrijf inschakelen voor verschillende activiteiten in relatie tot bodemsanering en ecologie. Wij voldoen aan de meest strenge en recente kwaliteits- en veiligheidssystemen NEN- en ISO-9001-2000.

 

ZEER RUIME ERVARING

Het bedrijf is opgericht door Hans Hopman en Huub Peters. Hans Hopman en Huub Peters hebben beiden een zeer ruime ervaring met (water)bodemonderzoeken, saneringen en advisering. Het bedrijf heeft twee vestigingen: Een hoofdvestiging in Zeist en een nevenvestiging in Erichem. Naast bodemonderzoek verzorgen wij tegenwoordig ook ecologische quickscans en adviseren rondom Flora en Fauna.

 

EXPERTISE IS UITERMATE BELANGRIJK

De wereld op het gebied van bodem, ecologie en veiligheid is volop in beweging. Voor een leek is het vaak niet meer te overzien. Er is behoefte aan gedegen advies, vak- en maatwerk. Hopman en Peters biedt deze expertise en is in staat u te voorzien van een helder en deskundig advies op maat.

 

BREDE ADVISERING

De advisering bestrijkt een breed gebied zoals het beoordelen van rapporten van bodemonderzoeken, bemalingsadviezen, het opzoeken van ondergrondse brandstoftanks, het opstellen V&G plannen, het toetsen van bodemverontreinigingen aan de CROW 400, leveren van DLP-ers of MKB-ers en flora en fauna onderzoek.  Hopman en Peters geeft u hierbij graag advies over relevante regelgeving: op het gebied van grondwater-onttrekkingen, bodemverontreinigingen, Flora en Faunawetgeving, arbeidsomstandigheden,  veiligheid en asbest. Het is namelijk voor u van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met de wetten en regels als u aan een project begint.

 

MEERWAARDE

Kenmerkend voor onze advisering is de intensieve onderlinge samenwerking met de specialisten op de technische of ecologische gebieden binnen Hopman en Peters. Deze samenwerking vormt het fundament voor een kwalitatief hoogstaande advisering en voorkomt tijdverlies bij het aanvragen van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.