Grondwateronderzoek op particuliere grond

Regelmatig krijgen wij een verzoek van particulieren voor het uitvoeren van een grondwateronderzoek. Vaak gebeurt dit bij de aan- of verkoop van een woning en tegenwoordig ook bij de aanleg van warmte-koude-opslag. Een grondwateronderzoek is een vast onderdeel van een verkennend bodemonderzoek, zoals hier mooi vastgelegd op video op een locatie aan de Kostverlorenweg in Amstelveen.

Collega’s Armel Brinkman (veldwerker) en Robbin van Arkel (in opleiding) voeren hier een verkennend bodemonderzoek uit aan de hand van grondboringen en het plaatsen van een peilbuis. De aanleiding is de voorgenomen aankoop van de woning met de intentie van de nieuwe eigenaar om de woning te slopen en te herbouwen.

De grond bleek lokaal verontreinigd te zijn met PAK. Daarom is er aansluitend door Hopman en Peters een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Hiermee is de omvang van de verontreiniging grotendeels in kaart gebracht en kan de opdrachtgever samen met de architect een ontwerp gaan maken.

Maar niet voordat er een BUS-melding komt, waarna sanering van de verontreinigde grond kan plaatsvinden. De afkorting “BUS” staat voor Besluit Uniforme Sanering en is een vereenvoudigde versie van een saneringsplan met een kortere proceduretijd.

Kijk hier voor meer informatie over grondwateronderzoek en Bodemonderzoek. Wij kunnen dit snel en doeltreffend uitvoeren.