Kan vrijgekomen grond opnieuw gebruikt worden?

Door Richard de Nijs

Bouwbedrijven en aannemers krijgen vaak te maken met de vraag of vrijgekomen grond bij (ver)bouwlocaties, wat moet worden afgevoerd,. opnieuw gebruikt mag worden, ja of nee. "Het is dus echt nodig om de vrijkomende grond goed te laten onderzoeken", aldus Marco van de Hoef, directeur bij Hopman en Peters. "Dat gebeurt aan de hand van een partijkeuring, ook wel AP04 genoemd (analyses volgens de AP04 methode), een kwaliteitsbepaling voor een partij grond. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond kan deze worden hergebruikt of gereinigd, waardoor (beperkt) hergebruik mogelijk is. Maar is de grond niet-reinigbaar, dan blijft alleen afvoer naar een erkende verwerker over." “Laat jezelf goed informeren om te voorkomen dat je vrijgekomen grond niet goed kwijt kunt. Je wilt echt niet met een grote partij grond blijven zitten!”

Partijkeuringen

"Wij voeren regelmatig partijkeuringen uit op locatie, zoals onlangs nog in Berkhout. Waarbij voor deze opdrachtgever ook het doel was om vast te stellen wat de kwaliteit van de af te voeren grond is, om zo de (her)gebruiksmogelijkheden te kunnen bepalen.”

PFAS en asbest

"Sinds de inwerkingtreding van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in juli 2019, analyseren wij de grond ook aanvullend op PFAS. In bijna alle gevallen is dit een noodzakelijkheid. Ook kan het voorkomen dat een partij grond asbest bevat, ook dat kan met een AP04 partijkeuring worden vastgesteld. Meestal heeft u binnen een week het rapport voor de grond en weet u of het geschikt is voor hergebruik. Of niet natuurlijk".

Wat is de maximale grootte voor een partijkeuring?

"Bij een (deel-)partij grond of baggerspecie bedraagt de maximale hoeveelheid 10.000 ton. Dit geldt echter niet in alle situaties", zegt Marco. "Bij partijkeuringen gericht op asbestverdachte of asbesthoudende grond, of bij duurzaam aangesloten verhardingslagen geldt een maximale (deel-)partijgrootte van 2.000 ton. Dat is overigens ook het geval bij niet-reinigbare grond", voegt Marco hier nog aan toe. “En uiteraard adviseren wij u hierin en zorgen voor de juiste aanpak van uw partijkeuring”.

Richard de Nijs

Lees hier meer over partijkeuringen

Neem contact met ons op