25 jaar klantrelatie met KlokGroep

7 januari 2021

Al meer dan 25 jaar werkt Hopman en Peters samen met KlokGroep Milieu. Roland Melis is er vanaf het begin bij betrokken en schakelt Hopman en Peters regelmatig in voor onafhankelijk bodemonderzoek of milieukundige begeleiding. Zoals in Tiel, waar op een perceel bouwgrond ernstige bodemverontreiniging werd ontdekt en de aankoop bijna niet doorging.

KlokGroep Milieu is een divisie binnen KlokGroep. Dit oer-Hollandse familiebedrijf, opgericht in 1922, is groot geworden in de bouwwereld en initieert en realiseert nieuwbouwprojecten voor zowel de zakelijke, als de particuliere markt.

Roland Melis, directeur van KlokGroep Milieu, heeft zijn sporen verdiend in de milieuwereld en bodemonderzoek en -sanering. “De samenwerking met Hans Hopman en Huub Peters gaat al meer dan 25 jaar terug. Bij veel bouwprojecten is bodemonderzoek en -sanering verplicht, maar als het om eigen grond gaat, dan mogen en kunnen we dit niet zelf doen. Onafhankelijk onderzoek is dus een voorwaarde en hiervoor schakelen wij Hopman en Peters in, ook als het gaat om asbestsaneringen en partijkeuringen.”

Onderzoek en sanering

Een van de projecten was een bodemonderzoek en een bodemsanering op een terrein naast het station in Tiel, beter bekend als de Lingedijk 3. Deze voormalige NS-locatie zou in 2011 door KlokGroep aangekocht en bouwrijp gemaakt worden voor woningbouw. “Dat ging niet zonder slag of stoot”, vertelt Roland. “We hebben door Hopman en Peters een bodemonderzoek laten uitvoeren en hieruit bleek dat een groot gedeelte van het terrein een sterke concentratie kolengruis bevatte. Steenkool wordt gekenmerkt als PAK-verontreiniging en bevat vaak ook nog zware metalen. Die bodemverontreiniging was niet bekend bij de grondeigenaren! Er bleek dus een flinke sanering nodig, waardoor de onderhandelingen over de aankoop voortijdig zijn gestopt, maar in 2017 werd het terrein opnieuw aangeboden.”

Roland: “Nu lagen de kaarten anders, door de kennis die wij al in bezit hadden. We hebben opnieuw in samenwerking met Huub Peters een uitgebreid bodemonderzoek laten uitvoeren. En de conclusies waren niet mals! Uit het onderzoek bleek, dat er naast de oude steenkoollaag (met PAK en zware metalen) ook nog sprake was van een spot met asbesthoudende grond. Een geval van ernstige bodemverontreiniging dus, wat uiteindelijk aan de onderhandelingstafel van grote invloed is geweest.”

Saneringsplan

“Met Huub Peters is vervolgens een saneringsplan opgesteld en hebben de milieukundige begeleiding van de bodemsanering aan Hopman en Peters overgedragen.”

“Het saneringsplan omvatte het ontgraven en opnieuw rangschikken van de verontreinigde grond met zware metalen en PAK, het volledig verwijderen van de asbestspot en het deels aanbrengen van schone grond. Dit is begin 2020 uitgevoerd”, aldus Roland,” en daarmee is de weg vrijgemaakt voor de start van de nieuwbouw.”

De bouw van de 69 appartementen en 5 woningen is nu in volle gang en zal medio 2021 worden opgeleverd.

Meer informatie over dit nieuwbouwproject kunt u lezen op de website van de KokGroep

Huub Peters van Hopman en Peters bezig met de bodemsanering (foto Roland Melis)

Onder toeziend oog van Huub Peters wordt de vervuilde grond zorgvuldig verwijderd (foto Roland Melis)

Met een zeef wordt asbest-in-bodemonderzoek uitgevoerd volgens de NEN 5707 (foto Roland Melis)

Zomer 2020: de bouw van de appartementen is in volle gang (foto KlokGroep)

Een artist impression van de nieuwbouw op de voormalige locatie Lingedijk 3 (illustratie Kok Groep)