Waarom en wanneer moet ik bodemonderzoek uitvoeren?

Dat zijn twee hele eenvoudige, maar zeer goede vragen. Vragen die wij als milieutechnisch onderzoeksbureau Hopman en Peters zeer regelmatig krijgen. Logisch, want bodemonderzoeken en alle zaken die daarbij komen kijken zijn, naast ecologisch onderzoek, specialiteit van Hopman en Peters.

Laten we in eerste instantie inzoomen op de vraag: Waarom moet ik bodemonderzoek uitvoeren?

De aanleiding daarvoor kan zeer divers zijn. Het doel en de uitvoering van het bodemonderzoek varieert juist daardoor ook sterk. Zo kan bodemonderzoek worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van infrastructurele werken (wegen, bruggen etc.), het winnen van bouwstoffen, het realiseren van gebouwen, maar zeker ook het bouwrijp maken van de bodem omdat er iets gebouwd gaat worden. Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan een onderdeel zijn van dit bodemonderzoek, naast bijvoorbeeld archeologisch onderzoek.

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan ook op zichzelf staand worden uitgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van (een vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging. Onderzoek moet dan worden uitgevoerd, ook als er geen (bouw)plannen zijn met de bodem. Wil je hier mee over weten? Op onze website hebben we hierover eerder gepubliceerd: https://www.hopmanenpeters.nl/uit-de-praktijk/wanneer-is-er-sprake-van-ernstige-bodemverontreiniging

Wanneer bodemonderzoek?

Dan naar het ‘wanneer’. De belangrijkste reden om bodemonderzoek uit te (moeten) voeren is wanneer er ‘iets’ gaat gebeuren op een stuk grond. Vaak zijn dat dus bouwplannen waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning) moet worden aangevraagd bij de gemeente.

Als er voor de bouwplannen die er zijn een bouwvergunning aangevraagd moet worden, dan is ook bodemonderzoek verplicht. Verplicht voor bedrijven (bijvoorbeeld aannemers, projectontwikkelaars en bouwbedrijven) maar ook voor particulieren die bijvoorbeeld een aanbouw aan hun huis willen bouwen. Het is goed om dat scherp te hebben, zeker als particulier met bouwplannen. Vanzelfsprekend kan Hopman en Peters je helpen als er vragen zijn, voor zowel bedrijven als particulieren zijn we altijd bereikbaar voor vragen en advies.

Het bodemonderzoekstraject

Als milieutechnisch onderzoeksbureau voeren wij veel (verschillende soorten) bodemonderzoek uit. Het onderzoeken van de bodem gaat volgens afspraken en protocollen die zijn afgesproken en wettelijk zijn vastgelegd. Hierop wordt door de overheid gecontroleerd. Dat is, vinden wij, een goede zaak. Als opdrachtgever weet je dan altijd dat de uitkomsten van jouw bodemonderzoek kloppen en je met een kwalitatief goed rapport je omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Het totale traject bestaat uit verschillende stappen:

o Vooronderzoek

o Verkennend onderzoek

o Nader onderzoek

Het vooronderzoek (bepalen wat er mogelijk in het verleden is gebeurd op de te onderzoeken locatie) en het verkennend onderzoek (op locatie grond verzamelen en laten analyseren) zijn verplicht. Het nader onderzoek wordt alleen uitgevoerd als dat de uitkomst is van het verkennend onderzoek.

Hoe dat precies in zijn werk gaat en waar je als bedrijf of particulier allemaal rekening mee moet houden, en wat de uitkomsten van onderzoeken voor vervolgstappen kunnen hebben vertellen we graag in een volgend nieuwsbericht. Hou dus goed onze website in de gaten en blijf 100% op de hoogte.