Milieukundige Begeleiding bij bodemsaneringen. Wat houdt dat eigenlijk in?

Een hele logische en begrijpelijke vraag. We leggen het graag aan je uit. Laten we beginnen met het begrip bodemsanering. De uitleg daarbij is de volgende:

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Met als hoofddoel de bodem weer te laten voldoen aan de wet en de gewenste bodemfunctieklasse.

Om dit te kunnen bereiken bestaan er diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie en landbouw).

Om bodemsaneringen en de daarbij horende milieukundige begeleiding uit te kunnen voeren is door de overheid afgegeven certificering noodzakelijk. Voor de daadwerkelijke sanering van de bodem, en hiermee bedoelen we het verwijderen van verontreinigde grond, dat laten we uitvoeren door één van onze vaste partners. Vanzelfsprekend zijn die ook door de overheid gecertificeerd. Hopman en Peters is voor de milieukundige begeleiding van saneringen BRL6000 gecertificeerd.

Milieukundige begeleiding in de praktijk

Vanaf de aanvraag voor bodemsanering en de begeleiding ervan hanteren we een helder en duidelijk stappenplan. Dat doen we heel secuur omdat bodemsanering tot op de laatste millimeter goed uitgevoerd en begeleid gaat worden. Want, als er steken vallen tijdens het proces komt er uiteindelijk geen goedkeuring op de sanering van de overheid. Welke stappen zetten we samen met jou als opdrachtgever:

1) De aanvraag: We beoordelen samen met jou de aanvraag en inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, het bestemmingsplan, de bouwplannen, eerdere onderzoeksrapporten en de eventuele al beschikbare status van het betreffende terrein.

2) Offerte en goedkeuring: Op basis van alle informatie brengen we een voorstel uit voor de gewenste aanpak van de bodemsanering. Dat kan een eenvoudige BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering) zijn, of een milieukundige begeleiding, maar ook een compleet saneringsplan. Na goedkeuring door jou en het bevoegd gezag (overheid), stelt je vaste projectleider de begeleiding van een bodemsaneringsopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook jouw vaste aanspreekpersoon. Dat houdt alles eenvoudig en vooral overzichtelijk.

3) Uitvoering van de saneringsopdracht: Jouw projectleider begeleidt de gehele bodemsanering op de betreffende locatie. Vanaf de start van het afgraven tot en met het nemen van eindmonsters en de definitieve oplevering. Hij zorgt voor de afstemming met alle betrokken partijen, de planning en het oplossen van eventuele problemen. Ook zorgen we, samen met onze partner voor de afvoer van de vervuilde grond naar een erkend grondreinigingsbedrijf.

4) Eindbeoordeling en evaluatie: Na afloop van de bodemsanering en de milieukundige begeleiding ervan maken we een evaluatierapport wat aan het Bevoegd Gezag en aan jou als opdrachtgever wordt voorgelegd. Na goedkeuring is de sanering beëindigd en kun je verder met de plannen die je hebt met de locatie. Mocht het zo zijn dat er aanvullingen nodig zijn aan het evaluatierapport zorgen we daar uiteraard voor. De sanering en de begeleiding is voor ons pas klaar als het bevoegd gezag volledig akkoord is.

Samenwerking met de overheid

Gedurende het hele traject staan we in nauw contact met het bevoegd gezag. Hopman en Peters vindt dat je beter samen kunt optrekken om het beste resultaat te halen dan achteraf alleen maar beoordeeld te worden.

Onze relatie met de verschillende bevoegde gezagen waarmee we regelmatig werken is absoluut goed te noemen. Onze jarenlange ervaring met een grote diversiteit aan saneringen, de begeleiding ervan en onze goede contacten met de overheid dragen daar zeer zeker aan bij.

Hoe kunnen we jou van dienst zijn?

Is er op jouw locatie sprake van bodemverontreiniging? Heb je (bouw)plannen en hierbij milieutechnisch of ecologisch advies nodig? Ben je er niet zeker van of de grond onder jouw project schoon is, en wil je niet tegen verrassingen aanlopen? Neem dan rustig contact met ons op. We zijn je graag van dienst met onze kennis, kunde en ervaring. Bel met 030 – 691 59 31 of vul het contactformulier in op onze website?