Ecologisch onderzoek wordt steeds belangrijker. Waarom is dat eigenlijk?

De afgelopen jaren is ecologisch onderzoek, naast bodemonderzoek, steeds belangrijker geworden als er zogenaamde ruimtelijke ingrepen worden gedaan. En met ruimtelijk ingrepen bedoelen we natuurlijk gewoon: bouwen! Want bouwen staat nooit stil, zeker niet in een tijd waarin de ambitie is om alleen al 1 miljoen huizen te bouwen in ons land in het komende decennia. En dan hebben we het nog niet eens over de ontwikkeling en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, laat staan revitalisatie en herbouw van bestaande terreinen. Met andere woorden, er wordt gebouwd, in hoog tempo en dat gaat ook niet meer stoppen.


Daarom is het belangrijk dat onze natuur, de flora en de fauna goed beschermd wordt. En dat begint met zorgvuldig en professioneel ecologisch onderzoek op de bouwlocatie. Want als we met z’n allen willen blijven wonen, werken maar zeker ook ontspannen dan is de natuur van onschatbare waarde. Natuur die het verdiend beschermd te worden. Hopman en Peters is gespecialiseerd in het uitvoeren van ecologische quickscans, nadere ecologisch onderzoeken en het opstellen van mitigatie en compensatieplannen. Want wil je door met jouw ontwikkel- en bouwplannen, dan moet er aandacht gegeven worden aan alle ecologische waarden van het gebied waar gebouwd gaat worden.


Ecologisch onderzoek tot in de puntjes uitgevoerd door Hopman en Peters


De Wet Natuurbescherming is altijd het uitgangspunt van ieder ecologisch onderzoek. In de Wet Natuurbescherming staan namelijk regels voor het behoud van de biologische diversiteit en voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten (zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen).


Als je wilt gaan bouwen en daarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, is de gemeente, als bevoegd gezag verplicht te kijken naar de Wnb. De gemeente moet namelijk beoordelen of de realisatie van jouw plannen gevolgen kan hebben voor beschermde soorten flora en/of fauna. Deze beoordeling kan door Hopman en Peters voor je worden voorbereid en uitgevoerd. Hopman en Peters heeft alle mogelijkheden in huis om dit traject te verzorgen.


Geen keuze. Ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd


Daarmee is ecologisch onderzoek een verplichting. Daarmee niet gezegd dat alle ecologische onderzoeken uitgebreid hoeven te zijn. Het gaat om het aantonen van beschermde flora en fauna in het gebied waar ontwikkelingen plaatsvinden. Zijn er geen beschermde soorten aanwezig? Dan kun je snel door met de plannen. Zijn ze er wel, dan moet er ecologisch worden doorgepakt. Daarin heb je dan geen keuze.


Doorpakken in jouw ecologisch onderzoek


Ecologisch onderzoek vraagt tijd, daar kan ook Hopman en Peters niets aan veranderen. Wat we wel kunnen, en dus ook doen is doorpakken in timing. We laten geen moment onbenut om jouw ecologische onderzoek verder op te pakken en af te ronden binnen de regels die de Wet Natuurbescherming biedt. Optimale timing en commitment voor jouw ecologische onderzoek. Dat is de garantie die wij geven. Want wij snappen heel goed wat jouw doel is: Ontwikkelen en bouwen, en wel zo snel mogelijk en zonder gedoe achteraf. Daar zorgen wij voor. 100%!


Heb je vragen, of loop je ergens in vast? Kijk dan op onze website, of beter nog, neem even telefonisch contact op: (030) 691 59 31. Je kunt ook even kijken op onze website: https://www.hopmanenpeters.nl/diensten/ecologisch-onderzoek


Het team van Hopman en Peters is je graag van dienst