Er is een bult zand vrijgekomen. Wat kan en mag ik daarmee doen?

Stel, je wilt gaan verbouwen of nieuw bouwen en daarvoor moet je de grond in. Logisch, er moet een fundering gegraven worden. Dat betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid grond ‘overblijft’ waar je iets mee moet. Maar wat zijn de opties? Wat moet je en wat kan er met die grond. We leggen het graag aan je uit. Komt ie.

Iedere soort grond heeft een zogenaamde klassenindeling. Dat wil zeggen dat grond door onderzoek gekwalificeerd wordt op de klasse die het heeft en hoe deze grond hergebruikt kan worden. Hergebruikt kan eigenlijk altijd op dezelfde locatie, maar als de grond op een andere plaats gebruikt gaat worden moet de klasse van die grond minimaal overeenkomen met de klasse van het terrein waar de grond hergebruikt wordt. Maar ook die uitleg vraagt om een nadere uitleg denken we.

Functieklassen van grond

Laten we eerst benoemen wat de verschillende functieklassen zijn zoals ze in het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen. We benoemen ze van het schoonst tot het minst schoon:

- Landbouw/natuur (< Achtergrondwaarde)

- Wonen

- Industrie

Het onderzoeken van de bodem en het vaststellen van de functieklasse bepaald dus hoe de toekomstige toepassing van vrijgekomen grond gaat worden. Industriegrond is dus de vuilste grond die er is. Dat betekent dat grond met die vastgestelde waarde alleen gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld toepassing op een industrieterrein. En daarmee dus nooit bij bijvoorbeeld het ophogen van tuinen bij woningen. Daarentegen mag bodem met de klassenindeling wonen wel gebruikt worden bij de aanleg van een parkeerplaats op een industrieterrein. De hoogste functieklasse van de toepassing bepaald de toepasbaarheid.

Moeten alle zandhopen gekeurd worden?

Goed om eerst aan te geven dat het keuren van hopen met zand AP04 heet in vakjargon. Maar een partijkeuring dekt de lading ook. Zo’n AP04 is verplicht als de hoeveelheid meer dan 90m3is. Die hoeveelheid is redelijk eenvoudig zelf te berekenen op basis van lengte x breedte x hoogte. Maar natuurlijk kunnen we altijd ingeschakeld worden om te helpen.

Voor het uitvoeren van zo’n AP04 zijn we volledig gecertificeerd. Als de hoeveelheid grond erom vraagt voeren we die partijkeuring met plezier uit. Vaak is het zo dat grond tussen de 50m3en 90m3zonder keuring afgevoerd kan worden naar een grondbank (opslag voor zand).

Mocht het zo zijn dat de grond die vrijkomt gebruikt kan worden op dezelfde locatie, bijvoorbeeld door het ophogen van een ander gedeelte van het terrein, dan is een keuring niet nodig.

Advies bij vragen

Zoals je begrijpt zijn er nog wel een aantal variabelen die bepalen of een AP04 (Partijkeuring) nodig zijn als er een hoop zand overblijft na afgraving. We kunnen stellen dat als de partij groter is dan 90m3er een keuring moet plaatsvinden. Wetgeving heeft dat zo bepaald. Onder die 90m3is het maar de vraag. We kunnen ons voorstellen dat als je ermee te maken krijgt je vragen hebt. Ook omdat je niet zit te wachten op kosten die niet nodig zijn. Hopman en Peters kan en wil je graag van dienst zijn. Het eerste advies is op onze rekening. Heb je vragen of advies nodig? Bel met 030 – 691 59 31 en vraag naar Tieme of Barbara.

.