Archivice Architekten werkt graag samen met Hopman en Peters.

Interview met architekt Paul Kruse:

Paul Kruse is al ruim 25 jaar directeur/ eigenaar van Archivice Architekten uit Amersfoort. Vorig jaar is Paul de samenwerking gestart met Hopman en Peters. Paul had al eerder contact gehad met Huub Peters, samen met Hans Hopman grondleggers van het milieutechnisch en ecologisch adviesbureau Hopman en Peters. Samen met Huub Peters en Tieme Veen is er door Hopman en Peters bodemonderzoek gedaan op een ontwikkellocatie in Bilthoven waar Archivice Architekten, naar verwachting, later gedeeltelijk mee aan de slag gaat. Een samenwerking waar Paul met tevredenheid op terugkijkt.

We drinken in een ontspannen setting een kop koffie op het buro van Paul in Amersfoort. Om zijn bedrijf beter te leren kennen vragen we Paul om zijn bedrijf kort te schetsen.

Wie is Archivice? Welke waarde voegen jullie toe en op welk gebied liggen de USP’s van Archivice?

Paul glimlacht en reageert: “Eerst maar eens inzoomen op onze naam ‘Archivice’. Toen ik 28 jaar geleden begon, was ik van de generatie die graag keek naar Miami Vice. Toen ik wilde beginnen stoeide ik met een goede naam voor mijn buro. ‘Architecten’ dat werd hem niet, maar wat dan wel? Ik wilde iets anders, iets originelers. We waren toen nog met z’n tweeën en zo ontstond de naam Architeam. Maar, bij onze inschrijving bij de KvK bleek die naam al te bestaan. Toen moest ik een nieuwe verzinnen. Miami Vice bracht toen de oplossing en zo ontstond Archivice”.

Paul vervolgt: “Archivice is eigenlijk een heel traditioneel architektenburo met enkele bijzonderheden. Wij proberen in onze ontwerpen zowel het interieur als het exterieur van een ontwerp mee te nemen. Wij vinden het waardevol deze twee elementen met elkaar te verbinden. Als je binnen zit moet je buitenkant, zeg maar de wereld, kunnen ervaren. En vanuit de buitenkant moet je natuurlijk het ontwerp kunnen ervaren, maar daarnaast ook een deel van het interieur kunnen beschouwen. Dat is altijd de hogere inzet van de ontwerpen van Archivice”.

Binnen-buiten is dan ook de waarde die Archivice toevoegt vragen we aan Paul. Hij antwoordt bevestigend: “Eigenlijk wel, ja. De combinatie daarvan en het plezierig verblijven, daglicht speelt daarbij ook altijd een rol, in een gebouw, woningen of kantoren is absoluut de toegevoegde waarde van Archivice. Daarnaast probeer ik met (kleine) ontwerpoplossingen en detaillering een maximaal effect te krijgen. Heel vaak zijn de meerkosten van dergelijke oplossingen niet veel duurder dan een reguliere oplossing. Het resultaat dat we daarmee bereiken dat vind ik pas echt gaaf”.

We vragen door naar Paul zelf. Wie is hij en waar ligt zijn drive en passie? “Paul Kruse is eigenlijk een hele eenvoudige jongen” zo trapt Paul af. “Ik ben ondertussen 62 jaar en doe dit werk alweer een tijdje met nog altijd heel veel passie en plezier. Opgegroeid in Uitgeest en daarna in Woudenberg. Mijn vader werkte destijds bij een glasfabrikant. Hij had een keer een soort glasplateau mee, samen met allerlei vormen in verschillende kleuren. Het viel mijn ouders toen op dat ik best creatief was. Enige tijd later ben ik naar de technische school gegaan. Daar kwam ik erachter dat ik liever de dingen verzin dan ze uit te voeren. Ik kwam toen in contact met een architect uit Amersfoort die wist van mijn drang tot creëren. Hij nodigde me uit om bij hem op buro te komen tekenen. En dat was voor mij eigenlijk de start van wat nu Archivice is”.

“Mijn drive is zeker ook in die tijd ontstaan. En geldt vandaag de dag zeker ook nog” geeft Paul aan. “Ik vind het het leukste om dingen te ontwerpen en te bedenken. Belangrijk is daarbij wel dat ze maakbaar moeten zijn. Iets bedenken wat niet te maken is is eigenlijk zonde van de tijd en inspanning maar ook zonde dat het ontwerp dan aangepast moet worden met vaak geen beter resultaat. Mijn focus ligt dus echt op het ontwerp welke perfect maakbaar is. Er moet goed over nagedacht zijn. Daarnaast ben ik ook veel op de bouwlocaties te vinden waar Archivice het ontwerp voor gemaakt heeft. Gewoon ‘met de poten in de modder’”.

“Mijn intrinsieke drive is altijd geweest om iets achter te laten in en aan de wereld. En dat heb ik ondertussen volop gedaan. Neem bijvoorbeeld het jeugddorp ‘De Glind’. Daar heb ik heel veel gebouwen aangepast, ontworpen en laten realiseren”. Best een beetje trots benoemd Paul: “Ze noemen ‘De Glind’ ook wel eens ‘het Archivice dorp’. Hiermee laat ik de wereld passende ontwerpen en oplossingen na”.

We verleggen het gesprek naar de samenwerking met Hopman en Peters. Hoe is dit contact ontstaan? Paul: “Ik ken Hopman en Peters nu een jaar of 10. Dit contact is ontstaan door een project van mij in Bilthoven. Voor de eerste calculaties in dit project hadden we de grondwaterstanden nodig. Via een vriend van mij ben ik toen in contact gekomen met Huub Peters. We hebben toen de afspraak gemaakt dat Huub met regelmaat de grondwaterstanden controleerde gedurende een periode van ongeveer 6 jaar. Uiteindelijk moest er ook bodemonderzoek gedaan worden op deze locatie die leidde tot een behoorlijke sanering. Huub heeft samen met Tieme Veen namens Hopman en Peters dit hele traject voor mij op een plezierige manier geregeld en begeleid. Zodat de bodem geschikt is gemaakt om een woon-bestemming op te verkrijgen. ”.

Paul geeft aan zeer tevreden te zijn over Hopman en Peters. Heeft hij een oordeel over de deskundigheid en professionaliteit van Hopman en Peters? Paul antwoord direct: “Ik vind beide hoog en ontzorgend. Ik heb de klus uit handen gegeven aan Hopman en Peters, daar betalen we voor en verder zou ik er niets aan hoeven te doen. Ik ben architect en heb van de sanering van een bodemvervuiling gewoon te weinig verstand. En dat klopt dus ook in de praktijk. Ik kwam ongeveer iedere twee weken even op de locatie. Tussendoor werden al mijn vragen keurig beantwoord en werd ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dat werkte dus helemaal prima en tot grote tevredenheid”.

Zou je op basis van jouw ervaring Hopman en Peters opnieuw inschakelen? Paul antwoord positief:“Gezien de ervaringen zou ik dat zeker doen. Er speelt op dit moment een project waar de expertise van Hopman en Peters op termijn ingezet kan worden. Maar zover zijn we nog niet. Tegen die tijd probeer ik zeker Hopman en Peters hierin mee te nemen. Ik ben alleen niet de enige partij die dat bepaald. De toekomst zal het leren”.

We werken naar de afronding van ons interview en stellen Paul de laatste vraag: ‘Waarom moet iedereen die wil gaan bouwen of verbouwen en daarvoor een architect nodig heeft kiezen voor Archivice”? Paul lacht en doet een korte pitch: “Als je een architect zoekt die niet tegenover maar juist naast je zit en iemand naast je wilt die eerst luistert en dan pas wat zegt, dan krijg je maatwerk. En dat is één van mijn sterke punten. Dat is mijn USP. Ik luister, ik kijk wat de klant wil en kom dan met een oplossing die verrast. Daarom is die combinatie zo goed. En ik kan het beste functioneren als mijn opdrachtgevers daarin meegaan. Er moet een waardevolle samenwerking ontstaan tussen mijn opdrachtgevers en Archivice. Dan behalen we samen de mooiste, beste en verrassendste resultaten”.