Bodemsanering in combinatie met archeologisch onderzoek

22 april 2021

In april 2021 heeft Hopman en Peters in opdracht van KlokGroep uit Nijmegen een bodemsanering begeleid op een locatie aan de Oliemolenwal en Voorstad 31 in Tiel. Uit eerder uitgevoerd bodemonderzoek bleek dat de bodem plaatselijk vervuild was met zware metalen. Omdat de locatie in de binnenstad van Tiel ligt, heeft de locatie een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Archeologen van ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort hebben onderzoek gedaan naar de ondergrondse resten op het perceel, voorafgaand aan het bouwrijp maken voor nieuwbouw.

Na de sloop van de bestaande panden is op deze hoek een kelder uit vermoedelijk de 15e of 16e eeuw aan het licht gekomen. Deze oude datering is gebaseerd op de grote bakstenen waarmee de kelder is opgebouwd. De kelder was grotendeels intact, hoewel het gewelf/kelderdak al was verdwenen bij eerdere bouwactiviteiten. In de keldermuren waren enkele kaarsnissen aanwezig en verschillende ingangen tot de kelder, die in de loop der eeuwen zijn gebouwd en weer dichtgezet, konden worden herkend. Naast de kelder zijn ook enkele muren, verschillende oude plavuizenvloeren en een mogelijke haard gedocumenteerd, behorend bij huizen die hier in de 16e tot 19e eeuw hebben gestaan. Helaas is er relatief weinig vondstmateriaal aangetroffen, zoals aardewerk of metaal.

Na inmeting en documentatie zijn de muur-, vloer- en kelderresten onder begeleiding van de archeologen verwijderd, zodat de heipalen voor de nieuwbouw onbelemmerd kunnen worden geplaatst.

Combinaties van in dit geval een bodemsanering en archeologisch onderzoek, voeren wij regelmatig uit en is bij ons in vertrouwde handen. Laat u zich goed adviseren, zeker als er sprake is van een dubbelbestemming Waarde-Archeologie, of van een status 'beschermd archeologisch monument', wat vaak voorkomt in oude (stads) centra. Wij helpen u graag verder!

Kijk hier voor meer informatie over archeologisch onderzoek


Hier is de keldermuur goed zichtbaar, met rechts een van de kaarsnissen (foto ADC)