Ecologisch Quickscan – Wanneer, welke stappen en wat zijn de kosten?

Ga je verbouwen of nieuw bouwen? Ga je een gebouw slopen? Moet je voor werkzaamheden de grond in?

Voor alle ruimtelijke ingrepen is het nodig om bij de gemeente een omgevingsvergunning aan te vragen. Verplicht onderdeel van deze vergunningsaanvraag is het uitvoeren van ecologisch onderzoek. Er moet namelijk worden vastgesteld of er beschermde flora en/of fauna aanwezig is.

Ecologische Quickscan van Hopman en Peters.

De Quickscan van Hopman en Peters stelt zo betrouwbaar mogelijk vast of er wel of geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van beschermde natuurwaarden (Flora en Fauna) voorkomen en ecologische effecten kunnen optreden door de geplande ingreep.

Hopman en Peters hanteert 5 stappen bij het uitvoeren van een ecologische Quickscan:

  1. Aanvraag;

  2. Offerte;

  3. Veldbezoek door een ecoloog van Hopman en Peters;

  4. Tussenrapport en advies;

  5. Evaluatie.

Kosten en doorlooptijd

Hopman en Peters voert een complete ecologische Quickscan al uit voor € 550 exclusief btw. De doorlooptijd na het gunnen van de opdracht is ca. 10 werkdagen.

De uitkomst van de Quickscan kan zijn dat nader onderzoek nodig is. De uitvoering van het nader onderzoek lichten we in een volgend nieuwsbericht verder toe.

Ga jij verbouwen of nieuw bouwen? Heb je vragen over ecologie of de Quickscan? Kijk even op onze website:https://www.hopmanenpeters.nl/diensten/ecologisch-onderzoek of bel met Rosalie Dekker, ecoloog bij Hopman en Peters op 030-6915931