Ecologische advies voor toekomstbestendig energienetwerk

17 juni 2021

Hopman en Peters gaat voor Van den Heuvel Aannemingsbedrijf uit Heesch ecologisch advies leveren in de vorm van quickscans.

Van den Heuvel is in de provincie Gelderland druk bezig om voor Liander het energienetwerk toekomstbestendig te maken. De werkzaamheden richten zich op een groot aantal transformatorhuisjes en vernieuwing van kabels en/of transformatoren.

Toetsing aan Wet Natuurbescherming

Veel van deze locaties liggen in een groene omgeving, waardoor er mogelijk schade kan ontstaan aan omringende flora en fauna. Hopman en Peters adviseert over hoe binnen de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden verantwoord zijn uit te voeren.

De mogelijk te verwachten negatieve effecten worden getoetst aan de Wet Natuurbescherming. Mocht nader onderzoek nodig zijn, dan wordt aangegeven voor welke soorten/soortgroepen en functies dit het geval is.

Zo toetst Hopman en Peters de vitaliteit/stabiliteit van de bomen aan de geplande graafwerkzaamheden, om hier de kans op gevaarlijke situaties te verkleinen. Voorbeelden waarop extra gelet wordt zijn de aanwezigheid van vleermuizen, broedende vogels, eventuele verblijf- of nestplaatsen in (holle)bomen, maar ook beschermde planten die lokaal aangetroffen zouden kunnen worden.

Duurzame aanpassing van het energienet

Op deze manier kan het energienet in de provincie Gelderland duurzaam worden aangepast aan de toekomstige eisen, maar blijft de kwetsbare flora en fauna op verantwoorde wijze buiten schot.

Een voorbeeld van een mooie samenwerking. En naast ecologisch advies voor Van den Heuvel, is Hopman en Peters ook actief op het gebied van bodemkwaliteit, zodat de medewerkers buiten veilig aan de slag kunnen in de bodem.

Meer weten?

Heeft u ook een vraag op het gebied van flora en fauna, neem dan even contact op met Hopman en Peters!

Kijk hier voor meer informatie over ecologisch onderzoek