Ecologie draait om de balans tussen mens en natuur!

Interview met Rosalie Dekker, ecoloog bij Hopman en Peters.

Ecologie heeft een steeds belangrijkere plaats in de dagelijkse werkzaamheden van Hopman en Peters. De reden daarvoor? Ecologie is vaker een verplicht onderdeel bij de aanvraag omgevingsvergunning. Rosalie Dekker werkt sinds enkele maanden als ecoloog in Zeist. Biologie en de natuur was al op jonge leeftijd belangrijk voorhaar. De stap naar ecologie lag dan ook voor de hand. We gaan in gesprek met Rosalie, een gepassioneerde en ambitieuze ecoloog.

‘Nederland is eigenlijk één groot stadspark’

‘Wat ecologie voor mij is’ herhaalt Rosalie de vraag. ‘Ecologie is voor mij dat ik vanaf vroeger altijd al buiten was. Bezig met beestjes en plantjes. Dat was het enige waar ik oog voor had. Dan ga je op enig moment nadenken wat je later wil worden. Ik kwam in contact met een ecoloog, werkzaam als zzp'er. Hij voerde ecologische QuickScans uit, deed nader onderzoek en pakte ook de uitvoering op. Bij hem heb ik ervaren dat ik ecologie echt superleuk werk vind’.

‘Als ecoloog ben ik op zoek naar de balans tussen wat nodig is voor de mens en wat voor de natuur. Wat die balans is ontzettend belangrijk voor onze gezamenlijke toekomst’ geeft Rosalie overtuigend aan. ‘We moeten het samen doen. We moeten rekening houden met wat goed is voor de mens en wat goed is voor de flora en fauna. En dan komen we direct weer op die gewenste en noodzakelijke balans’.

Na de Havo is Rosalie toegepaste biologie gaan studeren aan het HBO. Al snel kwam ze erachter dat het HBO niet de juiste keuze was. ‘Te theoretisch voor mij’ geeft ze aan. ‘Ik ben meer praktisch ingesteld’. Daarom heeft ze de keuze gemaakt om hetzelfde te gaan doen op het MBO. ‘Een tweejarige praktische opleiding, waar ik het zeer naar mijn zin had’. Het idee was om na het MBO verder te studeren, maar na het MBO ben ik gaan werken. Dat was een goede keuze’.

‘Grondverzet, werken op een camping, koeien melken en een baan bij een carwash. Ik heb echt veel gedaan voordat ik bij die ecoloog terecht gekomen ben. Ik heb de mogelijkheid gekregen om lang met hem mee te lopen. Ik kwam er wel achter dat ik liever bij een iets groter bedrijf wilde werken, en vervolgens ben ik bij Hopman en Peters terecht gekomen.

Ecologie wordt steeds belangrijker, maar waarom?

‘Nederland is eigenlijk een groot stadspark’ geeft Rosalie overtuigend aan. ‘We hebben in Nederland geen wilde natuur meer. Alles is gemaakt. We moeten in dat ‘stadspark’ samen leren leven. De mens en de natuur die zich daarin bevindt. In alles, bouw of verbouwing bijvoorbeeld moeten we’ zo geeft Rosalie aan ‘wel rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. Los van het gegeven dat het gewoon een verplichting is volgens deWet Natuurbescherming. En dan komen we in mijn optiek weer terecht bij die balans die zo nodig is.Uitgangspunt: hoe gaan we het samen het beste doen’.

‘Hopman en Peters is groeiende op ecologisch gebied’ verteld Rosalie trots. ‘Wat we aanbieden aan onze opdrachtgevers zijn ecologische QuickScans, nadere onderzoeken en uitvoering bij migratie. Tijdens de QuickScans gaan we op zoek naar sporen of mogelijkheden van de aanwezigheid van beschermde flora en/of fauna. Wat we aantreffen rapporteren we in een advies. Dat kan daadwerkelijk zichtbaar aanwezige flora of fauna zijn, maar dat kunnen ook aanwijzingen zijn. Denk dan aan sporen, uitwerpselen en mogelijke leefplaatsen. Als we niets aantreffen, zijn er verder vanuit ecologisch oogpunt geen belemmeringen. Als we wel iets vinden, dan is nader onderzoek nodig. Dan moeten we verder onderzoek doen. Dat schrijft de Wet Natuurbescherming voor’.

‘Dat wil niet zeggen’ geeft Rosalie aan ‘dat we in een nader onderzoek ook echt iets gaan vinden. De uitkomst kan ook zijn dat er geen belemmerende flora en fauna is, en dat de opdrachtgever door kan. Vinden we wel echt iets, dan moeten we gaan doorpakken en een plan maken om de aangetroffen flora en/of fauna te verplaatsen. Ook daarmee kunnen we onze opdrachtgevers van dienst zijn’.

‘Zo’n 20 jaar geleden is bodemonderzoek, ook een specialiteit van Hopman en Peters, belangrijk geworden. Hetzelfde geldt in mijn optiek nu voor ecologie. Er is steeds meer aandacht voor. Niet voor niets is in 2017 de Wet Natuurbescherming ingevoerd. Ik denk dat over een paar jaar ecologie net zo belangrijk is als bodemonderzoek. Een als ecoloog vind ik dat een goede zaak’.

Persoonlijke en zakelijke ambities van een bevlogen ecoloog

‘Het hele traject verzorgen dat is mijn persoonlijke ambitie’ geeft Rosalie aan op de vraag naar haar ambities en die van Hopman en Peters op ecologisch gebied. ‘Advies geven op basis van vragen van een opdrachtgever. Het uitvoeren van QuickScans en het rapporteren ervan. Opstellen en uitvoeren van nadere onderzoeken. En als laatste ook zorgen voor de daadwerkelijke verplaatsing van planten en/of dieren. Nadenken over de juiste manier om een dier te verleiden naar een andere leefomgeving te ‘verhuizen’ en dat dan ook uitvoeren. Waarmee uiteindelijk de weg wordt vrijgemaakt voor de opdrachtgever om aan de slag te gaan. Dat hele traject samen met de opdrachtgever goed uitvoeren. Daar doe ik het voor’.

Binnen Hopman en Peters wil Rosalie de afdeling ecologie laten groeien. ‘Nieuwe collega’s aannemen, de regierol pakken als projectleider. Zonder zelf alleen maar van achter een bureau te werken. Een team opbouwen waar ik zelf deel van ben, maar ook zeker buiten in de natuur aan het werk blijf. De rol van de ecologie wordt steeds groter. Daar moeten we op anticiperen, en misschien wel verder specialiseren. Alles om onze opdrachtgevers zo goed en zo professioneel mogelijk van dienst te zijn’. Zo sluit Rosalie af. ‘Ik wil daar heel graag mijn steentje aan bijdragen’.