Maatregelen na afronding nader ecologisch onderzoek: Mitigatie- of Compensatieplan.

Als de conclusie van het nader onderzoek ecologie is dat het nemen van maatregelen ter bescherming van de aangetroffen natuurwaarden nodig is moeten maatregelen genomen worden..

Deze maatregelen vatten we samen in een mitigatieplan. In dit mitigatieplan wordt aangegeven hoe de uitvoering van de werkzaamheden aangepast kan worden om negatieve effecten op aangetroffen beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen.

De inzet is hierbij altijd om te voorkomen dat er door de ruimtelijke ingreep slachtoffers onder beschermde diersoorten vallen.

Welke maatregelen worden beschreven in een mitigatieplan? Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- Werken buiten de kwetsbare periodes (bijvoorbeeld broedseizoen);

- Het behouden van delen van het plangebied;

- Gebruik van installaties die minder of geen uitstoot (gassen) hebben.

Met een compensatieplan worden de negatieve effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de geplande werkzaamheden gecompenseerd. Een compensatieplan wordt opgesteld als de negatieve effecten van de ingreep niet uitgesloten kunnen worden met een mitigatieplan.

Maatregelen uit een compensatieplan zorgen er bijvoorbeeld voor dat diersoorten die vooraf aan de ingreep in het plangebied aanwezig waren, later ook weer terug kunnen komen.

Zowel het succesvol uitvoeren van een mitigatie als een compensatieplan zorgen ervoor dat de ecologische beperkingen in het plangebied geen belemmering zijn voor de uitvoering van de gewenste ruimtelijke ingreep.