Verwijderen ondergrondse HBO tank

10 december 2020

Hopman en Peters uit Zeist krijgt regelmatig een verzoek om de milieukundige begeleiding te verzorgen en bodemonderzoek uit te voeren bij het verwijderen van ondergrondse HBO tanks.

Veel woningen in Nederland hebben nog ergens in de tuin of op het erf een oude HBO tank in de grond liggen. Meestal volgestort met zand, om instorting te voorkomen. Maar bij verkoop van een woning is de eigenaar verplicht om deze oude tank te verwijderen en een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Afgelopen week gingen wij aan de slag bij een woning in Bilthoven.

Hergebruik van het zand?

Vooruitlopend op de verwijdering van de tank hebben wij twee grondboringen geplaatst in het “mangat” van de tank. Het ingebrachte zand is geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie.

Wanneer de tank uit de bodem is verwijderd, nemen we altijd een grondmonster van de bodem onder de tank. Uit ervaring weten we namelijk dat er ook lekkages voorkomen aan de onderzijde van de tank. Dit monster wordt eveneens ter controle onderzocht op minerale olie.

De grond bleek gelukkig niet vervuild en ook het zand uit de tank was voldoende schoon om opnieuw te worden gebruikt in het ontstane gat. Wanneer het zand verontreinigd zou zijn geweest, dan had de eigenaar de grond moeten laten afvoeren en nieuwe (schone) grond moeten kopen.

Zorgvuldige afwikkeling

Uiteindelijk is de olietank zelf verwijderd door de collega’s van Teeuwissen BV uit Almere. De opdrachtgever ontvangt daarvoor een “verschrotingsbewijs’ en wij maken een eindmelding bij de RUD Utrecht, zodat alles goed wordt geregistreerd en afgesloten.

TIP: In de provincie Utrecht zijn de meeste olietanks in kaart gebracht door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Lees hier ons bericht van 2 juli 2020: Laat bodem checken bij aankoop woning

Meer informatie of vragen?

Heeft u ook nog een oude HBO tank in uw tuin liggen, of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Hier vindt u meer informatie over bodemonderzoek en bodemsanering.