Vrijgekomen grond moet altijd worden gekeurd, maar waarom eigenlijk?

Het besluit bodemkwaliteit is daar heel duidelijk over.

Als grond vrijkomt, bijvoorbeeld bij de bouw van woningen moet er iets gebeuren met die grond. Vaak moet deze grond afgevoerd worden van de bouwlocatie omdat deze niet meer op locatie gebruikt kan worden. Is deze grond dan altijd waardeloos? Nee, zeker niet. In veel gevallen kan de grond prima ergens anders gebruikt worden. Maar voordat dat mogelijk is moet altijd de kwaliteit van de grond worden vastgesteld door middel van een AP04 partijkeuring. Dat is een verplichting volgens het Besluit bodemkwaliteit.

Binnen dat Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd, dat gekeurde grond na toetsing opnieuw kan worden gebruikt, als deze voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde/natuur’, ‘wonen’ of ‘industrie’, op bodem van dezelfde classificatie. Bij classificatie ‘Niet toepasbaar’ moet de grond naar een erkende verwerker worden afgevoerd. ‘Niet toepasbaar’ betekent dat de grond zo vervuild is dat deze nergens toegepast kan worden. Erkende verwerkers kunnen deze grond vaak reinigen tot deze weer toepasbaar is. Is de grond helemaal niet reinigbaar, dan zal deze worden verbrand.

Hopman en Peters adviseert en ondersteunt bij het zoeken naar toepassingsmogelijkheden van gekeurde vrijkomende grond. U ontvangt bij de kwaliteitsbepaling een analysecertificaat, dat een officieel bewijs is van de af te voeren grond. Sinds 2019 onderzoeken wij partijkeuringen altijd aanvullend op PFAS. Ook komt het voor dat een partij grond asbest bevat. Ook dat kan met een AP04 partijkeuring worden voorzien van een kwaliteitslabel.

Hopman en Peters kan een AP04 partijkeuring op vrijkomende grond snel en zorgvuldig voor u uitvoeren. Binnen een week heeft u een kwaliteitslabel voor de grond en weet u of er toepassingsmogelijkheden zijn voor hergebruik. Als het moet kunnen we zelfs binnen 24 uur in actie komen. Bovendien is een partijkeuring goed te combineren met een door ons uit te voeren bodemsaneringsopdracht of asbest bodemonderzoek. Dat bespaart u veel tijd en zorgt dat u zo snel mogelijk weer door kunt met uw (ver)bouwwerkzaamheden.

Ons advies: “Laat uzelf goed informeren om te voorkomen dat u vrijgekomen grond niet goed kwijt kunt. Breng snel de herbruikbaarheid van de grond in beeld. U wilt echt niet met een (grote) partij grond blijven zitten waar u niets mee kunt!”

Tieme Veen

Projectleider Hopman en Peters