Wijziging bestemmingsplan? Doe bodemonderzoek!

19 november 2020

Als je als eigenaar van een pand de bestemming wilt laten wijzigen, dan is daarvoor een bestemmingsplan-wijzigingsprocedure noodzakelijk. Bij dit perceel in Soest wordt die bestemming binnenkort gewijzigd. Onderdeel van een bestemmingsplanwijziging is dat je een bodemonderzoek moet laten uitvoeren. Hier zien we de medewerkers van Hopman en Peters bezig met het bodemonderzoek.

Uitgangspunt voor dit bodemonderzoek is de grootte van het perceel en of er sprake is van een verdachte of een onverdachte locatie. Op basis van historische gegevens bleek dat het hier ging om een historisch verdachte locatie. Op die manier steekt Hopman en Peters ook het onderzoek in.

Doel van het bodemonderzoek is om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in kaart te brengen, zodat het bodemonderzoek ingediend kan worden, samen met de wijziging van het bestemmingsplan. Kijk hier voor meer informatie over bodemonderzoeken bodemsanering.