Ecologisch onderzoek hartje Amersfoort met Quickscan

Voor een opdrachtgever heeft Hopman en Peters een ecologische quickscan uitgevoerd op een braakliggende locatie in hartje Amersfoort.

In Amersfoort is de laatste jaren flink gebouwd tegen het oude centrum aan en groene gebieden zijn niet heel ruim voorhanden. Hopman en Peters is gevraagd een ecologische quickscan uit te voeren, omdat ook hier de stedelijke ontwikkeling ruimte nodig heeft voor nieuwe bebouwing.

Op dit moment zijn nog niet alle resultaten bekend, waardoor we de locatie niet nader kunnen aanduiden. Maar we kunnen wel alvast een mooie inkijk geven in de werkwijze van een ecologische quickscan.

In de voorbereidingen is een lijst opgesteld van de potentieel aanwezige soorten flora en fauna, die met een beschermde status op deze locatie mogelijk een verblijf- of foerageerplaats hebben.

Tijdens een veldbezoek beoordelen onze ecologen op de locatie of er sprake is van potentiële verblijfsplaatsen, dan wel foerageergebieden en in hoeverre deze functies essentieel zijn voor beschermde soorten. Denk hierbij aan diverse soorten vleermuizen, vogelsoorten, zoogdieren, maar ook amfibieën/reptielen of plantensoorten.

Aanvullend onderzoek

Uiteindelijk zijn er bij het veldbezoek geen directe bijzonderheden vastgesteld, maar is wel geadviseerd een aanvullend onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van reptielen/amfibieën en vleermuizen, omdat niet kan worden uitgesloten dat deze diersoortgroepen gebruik maken van deze wilde ecologische oase in de verder vooral stenige omgeving van de Keistad.

Lees hier meer over op onze dienstenpagina Ecologisch onderzoek – Quickscan legt flora en fauna onder een vergrootglas.
Neem contact op

Heeft u een actueel project of een vraag naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan rechtstreeks contact op met Hopman en Peters op 030-6915931 of maak gebruik van ons contactformulier.

Rosalie Dekker

Bijzondere waarneming: een vorm van Cyanobacteriën ( Nostoc pruniforme), Geleiachtige bolletjes,een symbiose van algen en schimmels.

Een verwilderd stuk met braamstruiken