Nader onderzoek naar vleermuizen door Hopman en Peters

Het afgelopen half jaar heeft Hopman en Peters meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen op locaties waar ontwikkelplannen zijn gemaakt en een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Op verschillende locaties in Nederland hebben wij een nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen. Het was het gevolg van eerder uitgevoerde ecologische quickscans op die locaties. Zo’n ecologische quickscan is nodig bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en het geeft een goed beeld van de aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Aanwezigheid van vleermuizen

Vleermuizen zijn in ons land een zwaar beschermde diersoort en vallen onder de habitatrichtlijn. Dat houdt in dat, behalve de dieren zelf, ook de verblijfplaatsen, de foerageerplaatsen en vliegroutes beschermd zijn.
Omdat onze klanten ontwikkelplannen hebben op de onderzochte locaties, moest op basis van de potentieel vastgestelde verblijfplaatsen vanuit de quickscans met een nader onderzoek worden vastgesteld of zich er daadwerkelijk vleermuizen ophouden in het te ontwikkelen pand.

Vleermuisprotocol

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het landelijk gebruikte ‘vleermuisprotocol’. Dit document, dat is opgesteld door o.a. de zoogdiervereniging, beschrijft onder meer op welke tijden van de dag/nacht, met welke bezoekfrequentie de ecologen op een locatie moeten zijn.
Met behulp van een ‘batdetector’ worden de frequenties, die de vleermuizen uitstoten voor echolocatie en communicatie, omgezet in geluidspatronen die wij als mens kunnen horen. Iedere vleermuissoort heeft een eigen kenmerkende frequentiepatroon, wat de determinatie mogelijk maakt in het donker.

Het grootste deel van de werkzaamheden vindt toch voornamelijk plaats in de nachtelijke uren ná zonsondergang. Voor ons als projectleider is dit een mooie aanvulling op de werkzaamheden die wij normaal gesproken overdag uitvoeren!

Doe tijdig onderzoek!

Uiteindelijk hebben we voor alle onderzochte locaties kunnen vaststellen dat er géén vleermuisverblijfplaatsen actief waren in de onderzochte panden, waardoor de opdrachtgever met een gerust hart een omgevingsvergunning kan aanvragen om de gewenste herontwikkelingsplannen uit te voeren.

Wanneer namelijk wèl blijkt dat zich vleermuizen ophouden in een pand, moeten wegens de beschermde status van deze zoogdieren eerst compenserende en mitigerende (= verzachtende) maatregelen genomen te worden. En die kunnen zomaar een jaar vertraging opleveren!

Het moge duidelijk zijn dat het van groot belang is om tijdig een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren, voorafgegaan door een ecologische quickscan.

Lees hier meer over op onze dienstenpagina Ecologisch onderzoek – Quickscan legt flora en fauna onder een vergrootglas.

Neem contact op

Heeft u een actueel project of een vraag naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan rechtstreeks contact op met Hopman en Peters op 030-6915931 of maak gebruik van ons contactformulier.

Rosalie Dekker


Lees ook onze eerdere artikelen:

> (Ver)bouwplannen en vleermuizen aanwezig? Laat onderzoek doen!

> Zijn vleermuizen gevaarlijk voor de volksgezondheid?

> Wat weten we over het dagelijks leven van vleermuizen?

> Waarom wordt er onderzoek gedaan naar vleermuizen? (slot)