Waarom wordt er onderzoek gedaan naar vleermuizen? (slot)

Door Jasper Smits - projectleider bodem en ecologie

In de afgelopen blogs heb ik geschreven over vleermuizen, waarom ze beschermd zijn, over de gezondheidsrisico’s en hoe en waar ze leven. Omdat vleermuizen een beschermde diersoort zijn wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van vleermuizen, maar ook naar de vliegroutes en belangrijke jachtgebieden. Deze laatste blog over vleermuizen gaat over het waarom van onderzoek.

Een onderzoek kan vaak verschillende aanleidingen hebben, zoals kap van bomen, renovatie, sloop of een wegverbreding. Ook laten gemeenten vooraf al onderzoek doen om meer te weten te komen over vleermuizen in de gemeente. Deze onderzoeken worden meestal uitgevoerd met behulp van een ‘batdetector’, een apparaatje dat de echolocatie van vleermuizen hoorbaar maakt voor de mens (zie foto).

Met de batdetector gaan we op zoek naar onder andere de gewone dwergvleermuis. Het getal op de foto geeft een frequentie weer in kHz. Wanneer de gewone dwergvleermuis geluid maakt, heeft die een piekfrequentie van 43-45 kHz. Dit betekent dus dat je zijn geluid het beste kunt horen bij de frequentie zoals weergegeven op de foto.

(Lees ook onze blog over ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen)

Waarom worden er vleermuiskasten opgehangen aan bomen of aan huizen?

Soms blijkt er uit onderzoek dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Wanneer deze verblijfplaatsen verdwijnen door een ingreep, dan kan het nodig zijn vooraf vervangende verblijfplaatsen aan te bieden. Meestal worden dan vleermuiskasten opgehangen aan bomen of aan huizen. Wanneer na sloop nieuwbouw plaatsvindt worden steeds vaker vleermuiskasten ingebouwd in muren. Dit wordt gedaan om zo goed mogelijk de oorspronkelijke verblijfplaats na te bootsen. Dit wordt ‘natuurinclusief’ bouwen genoemd. Hierdoor kunnen vleermuizen – maar bijvoorbeeld ook vogels zoals gierzwaluw en huismus – in de toekomst blijven voorkomen in dorpen en steden. Ook vleermuiskasten zijn volgens de wet beschermd als verblijfplaats van vleermuizen.

Verbouwplannen en vleermuizen aanwezig? Laat dus onderzoek doen!

Hopman en Peters heeft ecologisch specialisten in huis, die onderzoek kunnen uitvoeren naar vleermuizen en u van een passend advies kunnen voorzien. Meer informatie vindt u op onze dienstenpagina Ecologisch onderzoek.

Heb je vragen over vleermuizen of een vleermuiskolonie in jouw huis, raadpleeg dan de website van de Zoogdiervereniging of Vleermuis.net.

Jasper Smits

Lees ook:

  1. (VER)BOUWPLANNEN EN VLEERMUIZEN AANWEZIG? LAAT ONDERZOEK DOEN!
  2. ZIJN VLEERMUIZEN GEVAARLIJK VOOR DE VOLKSGEZONDHEID?
  3. WAT WETEN WE OVER HET DAGELIJKS LEVEN VAN VLEERMUIZEN?

Bronnen:

- Vleermuizen in huis (Zoogdiervereniging en de Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN)
- Veel gestelde vragen over vleermuizen (Zoogdiervereniging en de Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN)