(Ver)bouwplannen en vleermuizen aanwezig? Laat onderzoek doen!

Door Jasper Smits - projectleider bodem en ecologie

Wanneer u voor (ver)bouwplannen een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient bij de gemeente en er zijn vleermuizen aanwezig, dan is de kans groot dat u een ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Ook als er sprake is van sloop van gebouwen of werkzaamheden aan sloten en plassen, is een dergelijk onderzoek vaak noodzakelijk.

“Waarom eigenlijk?”

Die vraag wordt regelmatig aan mij gesteld, wanneer bouw- of sloopbedrijven geconfronteerd worden met deze eis vanuit de omgevingswet.

In een serie artikelen over vleermuizen probeer ik de komende weken meer duidelijkheid te geven over de noodzaak van onderzoek en waarom het zo belangrijk is dat we zorgvuldig om moeten gaan met de verblijfplaatsen van deze beschermde diersoort.

Waarom zijn vleermuizen beschermd?

Het gaat gelukkig met de meeste vleermuissoorten in Nederland weer een stuk beter. Zo’n dertig jaar geleden was dat wel anders. Vooral door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en als gevolg van grote infrastructurele en landschappelijke veranderingen verdwenen er talloze vleermuissoorten. Nu kennen we in Nederland zo’n 18 verschillende soorten vleermuizen, waarvan sommige vrij zeldzaam zijn. Er zijn soorten die voornamelijk in bosgebieden leven en soorten die zich in de stedelijke omgeving ophouden.

De grootste bedreiging tegenwoordig is het verdwijnen van hun verblijfplaats. Vleermuizen zijn erg honkvast en zoeken elk jaar weer hun vaste verblijfplaatsen op, bijvoorbeeld in boomholten en in spouwmuren en daken van huizen. Het is niet moeilijk voor te stellen dat het kappen van bomen en ingrijpende (ver)bouwprojecten in de bebouwde omgeving van grote invloed is op de verblijfplaatsen. Vaak wordt onbewust geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Bovendien zijn het nachtdieren en overdag niet zichtbaar, met alle vervelende gevolgen van dien.

Herstel gaat ook heel langzaam, want vleermuizen krijgen slechts één jong per jaar. De Wet Natuurbescherming en de Europese Habitatrichtlijn zorgt voor de wettelijke verplichting om rekening te houden met de aanwezigheid van vleermuizen.

In de volgende blogs ga ik verder in op de gezondheidsrisico’s, hoe ze leven en de onderzoekmethodes.

Heb je vragen over vleermuizen of een vleermuiskolonie in jouw huis, raadpleeg dan de website van de Zoogdiervereniging of Vleermuis.net.

Hopman en Peters heeft ecologische specialisten in huis, die onderzoek kunnen uitvoeren naar vleermuizen en u van een passend advies kunnen voorzien. Meer informatie over Ecologisch onderzoek vindt u hier.

Jasper Smits