Ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen

Naast alles wat te maken heeft met bodemonderzoek heeft Hopman en Peters nog een specialiteit in huis, namelijk ecologisch onderzoek. Evenals bodemonderzoek projecten voert Hopman en Peters ook ecologisch onderzoek uit met eigen medewerkers. Afgestudeerde biologen als projectleider en als veldwerkers. Maar waarom is ecologisch onderzoek eigenlijk nodig?

Ecologisch onderzoek is nodig om de beschermde natuurwaarden in een gebied vast te stellen. Onder andere noodzakelijk bij ruimtelijke inrichting, zoals bij de bouw van wegen, woonwijken, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden.

Voor één van onze opdrachtgevers, als onderdeel van een grootschalig ecologisch onderzoek in de provincie Noord-Holland, voeren wij ecologisch veldonderzoek uit, verdeeld over meerdere deelgebieden. Dit onderzoek wordt in de avond- en nachturen uitgevoerd en tijdens deze onderzoekuren gaan we op zoek naar de verblijfplaatsen van de gierzwaluw en verschillende vleermuissoorten, waaronder de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en de meervleermuis.

Onze veldwerker Armel Brinkman vertelt: “Met de batdetector gaan we op zoek naar onder andere de gewone dwergvleermuis. Het getal op de foto geeft een frequentie weer in kHz. Wanneer de gewone dwergvleermuis geluid maakt, heeft die een piekfrequentie van 43-45 kHz. Dit betekent dus dat je zijn geluid het beste kunt horen bij de frequentie zoals weergegeven op de foto.”

Op de vraag waar vleermuizen zich kunnen bevinden geeft Armel aan: “Voorbeelden van plekken waar vleermuizen kunnen uitvliegen zijn onder andere nokken van daken, onder de gevel of in open stootvoegen en in holtes van bomen. De schemer en het licht van de lantaarnpaal helpen mij enigszins in het bepalen van de grootte van de soort en zo kan ik makkelijker soorten uitsluiten die in dezelfde piekfrequentie ‘roepen’.“

Vaak is er bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning een ecologisch onderzoek noodzakelijk, zeker als er sprake is van sloop van gebouwen, of bij werkzaamheden aan sloten en plassen. Daarom is een ecologisch onderzoek goed te combineren met waterbodemonderzoek en bodemonderzoek, bodemsanering of zelfs archeologisch onderzoek. Al deze disciplines heeft Hopman en Peters in huis en dat bespaart u veel tijd. Bovendien voorkomt u onnodige vertraging bij uw (ver)bouwplannen.

Meer weten over ecologisch onderzoek? Kijk hier voor meer informatie, of neem contact op met ons.